Βοήθεια - Help | Περί της Βοήθειας - About Help
  

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε βοήθεια και συνοπτικές οδηγίες χρήσης για κάθε θέμα ή λειτουργία στο site μας. Σκοπός μας είναι να το κάνουμε πιο εύκολο στη χρήση και φιλικό. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε, με μερικές απλές οδηγίες για τους αρχάριους χρήστες αλλά και με μερικά απλά "κολπάκια" που ακόμα και έμπειροι χρήστες αρκετές φορές αγνοούν.

ABOUT HELP
In this section you can find short instructions and explanations on how to use our site. Our intention is to help you enjoy our site the most.