Ελληνικοί Αγώνες Dragster και RWYB - Greek Drag and RWYB Races | Παράβολα συμμετοχών διοργάνωσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.
24.02.2014 
 

Το σωματείο ΦΙ.Μ.Α. ανακοινώνει ότι για τα παράβολα συμμετοχών της διοργάνωσης στο Ελληνικό, για τους συμμετέχοντες που έκαναν πέρασμα θα συμψηφιστεί ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής σε διοργανώσεις του σωματείου μέσα στο 2014 που αυτοί θα επιλέξουν. Για τους συμμετέχοντες που ενώ προσήλθαν στην γραμματεία, δεν έκαναν κανένα πέρασμα υπάρχουν 2 επιλογές:

  1. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν μπορούν να συμψηφίσουν ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής σε διοργανώσεις του σωματείου μέσα στο 2014 που αυτοί θα επιλέξουν.
  2. Όσοι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να συμψηφίσουν το παράβολο συμμετοχής τους σε επόμενες διοργανώσεις μέσα σε όλο το 2014, θα τούς θα επιστραφεί το ήμισυ του παραβόλου χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού του υπολοίπου σε επόμενες διοργανώσεις.

Παρόλο ότι όλα τα έξοδα της διοργάνωσης παραμένουν σαν αυτή να ολοκληρώθηκε, παρόλο το ισχύον καθεστώς ότι η διοργάνωση εφόσον ξεκίνησε και άσχετα με το πότε διακόπηκε δεν γίνεται ούτε επιστροφή, ούτε συμψηφισμός παραβόλων σε επόμενες διοργανώσεις, το σωματείο της ΦΙ.Μ.Α. αποφάσισε στις ανωτέρω λύσεις για την ολική ή την μερική ικανοποίηση των συμμετεχόντων άσχετα με την οικονομική ζημιά που υπέστη το ίδιο.

  • Όποιοι συμμετέχοντες είναι ή επιλέξουν τον συμψηφισμό, σε επόμενες διοργανώσεις δεν έχουν παρά να αναφέρουν στο Email δήλωσης συμμετοχής τους και τα στοιχεία της συμμετοχής τους στην διοργάνωση του Ελληνικού.
  • Όποιοι συμμετέχοντες επιλέξουν την επιστροφή του 50% του παραβόλου χωρίς το δικαίωμα του συμψηφισμού του υπολοίπου, θα πρέπει από το διάστημα 24/02/2014 έως και 28/02/2014 να στείλουν Mailστο fimaclub@gmail.com με το ονοματεπώνυμό τους, την κατηγορία που είχαν δηλώσει συμμετοχή, την τράπεζα και αριθμό λογαριασμού στο όνομά τους.

 

 
 
Execution & Transfer Time: 0,002 secs.
© greekdragster.com - The Greek Drag Racing Site, since Oct 2001.