Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
TOYOTA STARLET

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto True Street [2009] 1 0 4 4 0 1 2 1 0 0 0
TOTAL RACES: 1 1 0 4 4 0 1 2 1 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto True Street [2009]0,945 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Free Run
2010-11-20 15:16:48

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 2,495 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,904 sec
TOTAL TIME: 14,849 sec
200-400M: 4,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,69 km/h
400M: 168,53 km/h
200-400M: 23,84 km/h

2,287 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2010-11-21 12:17:19

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,287 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,946 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,077 sec
TOTAL TIME: 14,184 sec
200-400M: 4,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,37 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,38 km/h

8,873 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-11-21 10:02:14

TIME INFORMATION
RT: 0,951 sec
0-18M: 2,289 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,873 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,225 sec
TOTAL TIME: 14,176 sec
200-400M: 4,352 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,73 km/h
400M: 187,01 km/h
200-400M: 34,28 km/h

13,077 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2010-11-21 12:17:19

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,287 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,946 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,077 sec
TOTAL TIME: 14,184 sec
200-400M: 4,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,37 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,38 km/h

4,131 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2010-11-21 12:17:19

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,287 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,946 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,077 sec
TOTAL TIME: 14,184 sec
200-400M: 4,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,37 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,38 km/h

152,73 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-11-21 10:02:14

TIME INFORMATION
RT: 0,951 sec
0-18M: 2,289 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,873 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,225 sec
TOTAL TIME: 14,176 sec
200-400M: 4,352 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,73 km/h
400M: 187,01 km/h
200-400M: 34,28 km/h

193,75 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2010-11-21 12:17:19

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,287 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,946 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,077 sec
TOTAL TIME: 14,184 sec
200-400M: 4,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,37 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,38 km/h

44,38 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2010-11-21 12:17:19

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,287 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,946 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,077 sec
TOTAL TIME: 14,184 sec
200-400M: 4,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,37 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,38 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,009 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo