Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 1 0 7 7 0 0 4 0 1 1 1
Auto True Street [2009] 3 2 19 17 2 1 12 2 2 1 1
TOTAL RACES: 4 4 2 26 24 2 1 16 2 3 2 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,649 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,649 sec
0-18M: 1,620 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,450 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,928 sec
TOTAL TIME: 17,577 sec
200-400M: 8,478 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,01 km/h
400M: 78,31 km/h
200-400M: -16,70 km/h

1,620 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,649 sec
0-18M: 1,620 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,450 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,928 sec
TOTAL TIME: 17,577 sec
200-400M: 8,478 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,01 km/h
400M: 78,31 km/h
200-400M: -16,70 km/h

7,130 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:48:57

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 1,680 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,835 sec
TOTAL TIME: 11,532 sec
200-400M: 3,705 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 215,43 km/h
200-400M: 48,38 km/h

10,835 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:48:57

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 1,680 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,835 sec
TOTAL TIME: 11,532 sec
200-400M: 3,705 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 215,43 km/h
200-400M: 48,38 km/h

3,705 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:48:57

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 1,680 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,835 sec
TOTAL TIME: 11,532 sec
200-400M: 3,705 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 215,43 km/h
200-400M: 48,38 km/h

168,38 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 16:03:32

TIME INFORMATION
RT: 3,085 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,166 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,050 sec
TOTAL TIME: 14,135 sec
200-400M: 3,884 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 217,78 km/h
200-400M: 49,40 km/h

217,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 16:03:32

TIME INFORMATION
RT: 3,085 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,166 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,050 sec
TOTAL TIME: 14,135 sec
200-400M: 3,884 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,38 km/h
400M: 217,78 km/h
200-400M: 49,40 km/h

51,43 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 12:11:17

TIME INFORMATION
RT: 3,021 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,784 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,801 sec
TOTAL TIME: 14,822 sec
200-400M: 4,017 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,21 km/h
400M: 212,64 km/h
200-400M: 51,43 km/h

Auto True Street [2009]0,217 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-12 11:16:14

TIME INFORMATION
RT: 0,217 sec
0-18M: 7,480 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 13,977 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 18,223 sec
TOTAL TIME: 18,440 sec
200-400M: 4,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,92 km/h
400M: 188,08 km/h
200-400M: 43,16 km/h

2,126 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 15:28:08

TIME INFORMATION
RT: 0,966 sec
0-18M: 2,126 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,508 sec
TOTAL TIME: 13,474 sec
200-400M: 4,111 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 82,91 km/h
400M: 192,61 km/h
200-400M: 109,70 km/h

8,268 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:37:57

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 2,142 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,268 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,304 sec
TOTAL TIME: 14,099 sec
200-400M: 5,036 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,25 km/h
400M: 148,14 km/h
200-400M: -2,11 km/h

12,508 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 15:28:08

TIME INFORMATION
RT: 0,966 sec
0-18M: 2,126 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,508 sec
TOTAL TIME: 13,474 sec
200-400M: 4,111 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 82,91 km/h
400M: 192,61 km/h
200-400M: 109,70 km/h

4,044 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-11-20 13:59:24

TIME INFORMATION
RT: 0,803 sec
0-18M: 2,262 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,491 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,535 sec
TOTAL TIME: 13,338 sec
200-400M: 4,044 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,67 km/h
400M: 194,17 km/h
200-400M: 41,50 km/h

155,70 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 12:14:26

TIME INFORMATION
RT: 0,700 sec
0-18M: 2,185 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,531 sec
TOTAL TIME: 13,231 sec
200-400M: 4,071 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,70 km/h
400M: 194,91 km/h
200-400M: 39,21 km/h

194,91 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 12:14:26

TIME INFORMATION
RT: 0,700 sec
0-18M: 2,185 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,531 sec
TOTAL TIME: 13,231 sec
200-400M: 4,071 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,70 km/h
400M: 194,91 km/h
200-400M: 39,21 km/h

170,82 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-13 10:15:53

TIME INFORMATION
RT: 0,848 sec
0-18M: 2,280 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,585 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,703 sec
TOTAL TIME: 13,551 sec
200-400M: 4,118 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,85 km/h
400M: 190,67 km/h
200-400M: 170,82 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo