Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΝΤΩΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
SUBARU

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 1 0 3 2 1 1 1 0 0 0 1
Auto BT2 [2008] 3 0 18 10 8 0 13 1 1 2 1
Auto AT2 [2008] 2 0 5 4 1 0 4 0 0 1 0
Auto Index 8 [2015] 1 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0
TOTAL RACES: 6 7 0 29 18 11 1 20 1 2 3 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]1,323 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 16:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,323 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 17,044 sec
TOTAL TIME: 18,367 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,087 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

9,687 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

12,555 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

14,991 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

5,304 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

139,64 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

140,62 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

0,98 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Free Run
2017-11-26 16:49:55

TIME INFORMATION
RT: 6,382 sec
0-18M: 3,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,687 sec 
0-300M: 12,555 sec
0-400M: 14,991 sec
TOTAL TIME: 21,373 sec
200-400M: 5,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,64 km/h
400M: 140,62 km/h
200-400M: 0,98 km/h

Auto BT2 [2008]1,171 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 4,617 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 8,571 sec
0-400M: 10,154 sec
TOTAL TIME: 11,325 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,88 km/h
400M: 239,07 km/h
200-400M: 53,19 km/h

1,500 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2012-04-01 13:14:25

TIME INFORMATION
RT: 2,180 sec
0-18M: 1,500 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,060 sec
TOTAL TIME: 17,240 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 95,77 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,465 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 17:53:00

TIME INFORMATION
RT: 2,331 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 4,465 sec
0-200M: 6,730 sec 
0-300M: 8,600 sec
0-400M: 10,244 sec
TOTAL TIME: 12,575 sec
200-400M: 3,514 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,19 km/h
400M: 230,33 km/h
200-400M: 54,14 km/h

6,153 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:46:10

TIME INFORMATION
RT: 3,101 sec
0-18M: 1,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,153 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,255 sec
TOTAL TIME: 12,356 sec
200-400M: 3,102 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 256,77 km/h
200-400M: 54,41 km/h

8,571 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 4,617 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 8,571 sec
0-400M: 10,154 sec
TOTAL TIME: 11,325 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,88 km/h
400M: 239,07 km/h
200-400M: 53,19 km/h

9,255 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:46:10

TIME INFORMATION
RT: 3,101 sec
0-18M: 1,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,153 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,255 sec
TOTAL TIME: 12,356 sec
200-400M: 3,102 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 256,77 km/h
200-400M: 54,41 km/h

3,102 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:46:10

TIME INFORMATION
RT: 3,101 sec
0-18M: 1,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,153 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,255 sec
TOTAL TIME: 12,356 sec
200-400M: 3,102 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 256,77 km/h
200-400M: 54,41 km/h

202,36 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:46:10

TIME INFORMATION
RT: 3,101 sec
0-18M: 1,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,153 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,255 sec
TOTAL TIME: 12,356 sec
200-400M: 3,102 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 256,77 km/h
200-400M: 54,41 km/h

256,77 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:46:10

TIME INFORMATION
RT: 3,101 sec
0-18M: 1,510 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,153 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,255 sec
TOTAL TIME: 12,356 sec
200-400M: 3,102 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,36 km/h
400M: 256,77 km/h
200-400M: 54,41 km/h

57,37 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-05-22 15:45:51

TIME INFORMATION
RT: 3,510 sec
0-18M: 1,562 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,780 sec
TOTAL TIME: 13,290 sec
200-400M: 3,218 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,59 km/h
400M: 248,96 km/h
200-400M: 57,37 km/h

Auto AT2 [2008]3,548 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:32:21

TIME INFORMATION
RT: 3,548 sec
0-18M: 1,286 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,649 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,344 sec
TOTAL TIME: 13,892 sec
200-400M: 4,695 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,41 km/h
400M: 144,63 km/h
200-400M: -24,78 km/h

1,286 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:32:21

TIME INFORMATION
RT: 3,548 sec
0-18M: 1,286 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,649 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,344 sec
TOTAL TIME: 13,892 sec
200-400M: 4,695 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,41 km/h
400M: 144,63 km/h
200-400M: -24,78 km/h

5,649 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:32:21

TIME INFORMATION
RT: 3,548 sec
0-18M: 1,286 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,649 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,344 sec
TOTAL TIME: 13,892 sec
200-400M: 4,695 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,41 km/h
400M: 144,63 km/h
200-400M: -24,78 km/h

8,778 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:49:08

TIME INFORMATION
RT: 4,675 sec
0-18M: 1,452 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,688 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,778 sec
TOTAL TIME: 13,453 sec
200-400M: 3,090 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,61 km/h
400M: 253,52 km/h
200-400M: 45,91 km/h

3,090 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:49:08

TIME INFORMATION
RT: 4,675 sec
0-18M: 1,452 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,688 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,778 sec
TOTAL TIME: 13,453 sec
200-400M: 3,090 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,61 km/h
400M: 253,52 km/h
200-400M: 45,91 km/h

207,61 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:49:08

TIME INFORMATION
RT: 4,675 sec
0-18M: 1,452 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,688 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,778 sec
TOTAL TIME: 13,453 sec
200-400M: 3,090 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,61 km/h
400M: 253,52 km/h
200-400M: 45,91 km/h

253,52 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:49:08

TIME INFORMATION
RT: 4,675 sec
0-18M: 1,452 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,688 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,778 sec
TOTAL TIME: 13,453 sec
200-400M: 3,090 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,61 km/h
400M: 253,52 km/h
200-400M: 45,91 km/h

49,22 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:06:33

TIME INFORMATION
RT: 5,033 sec
0-18M: 1,440 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,859 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,055 sec
TOTAL TIME: 14,088 sec
200-400M: 3,196 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,69 km/h
400M: 246,91 km/h
200-400M: 49,22 km/h

Auto Index 8 [2015]0,978 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 16:45:20

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 25,491 sec
TOTAL TIME: 26,469 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,322 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

10,507 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 12:45:17

TIME INFORMATION
RT: 5,240 sec
0-18M: 1,907 sec
0-100M: 10,507 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 15,747 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,676 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

7,469 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

8,979 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

3,303 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

210,03 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

237,46 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

27,43 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 3,051 sec
0-18M: 1,322 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,676 sec 
0-300M: 7,469 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 12,030 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,03 km/h
400M: 237,46 km/h
200-400M: 27,43 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,047 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo