Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΛΕΚΚΑΣ 
 FIRST NAME: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 4 0 15 14 1 0 10 2 2 1 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 3 0 13 12 1 0 12 1 0 0 0
TOTAL RACES: 7 7 0 28 26 2 0 22 3 2 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,462 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2009-10-18 15:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,462 sec
0-18M: 1,817 sec
0-100M: 4,536 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 8,137 sec
0-400M: 9,585 sec
TOTAL TIME: 10,047 sec
200-400M: 3,063 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,19 km/h
400M: 254,59 km/h
200-400M: 46,40 km/h

1,648 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-05-23 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,648 sec
0-100M: 4,181 sec
0-200M: 6,202 sec 
0-300M: 7,903 sec
0-400M: 9,602 sec
TOTAL TIME: 10,391 sec
200-400M: 3,400 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,47 km/h
400M: 217,33 km/h
200-400M: 18,86 km/h

4,181 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-05-23 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,648 sec
0-100M: 4,181 sec
0-200M: 6,202 sec 
0-300M: 7,903 sec
0-400M: 9,602 sec
TOTAL TIME: 10,391 sec
200-400M: 3,400 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,47 km/h
400M: 217,33 km/h
200-400M: 18,86 km/h

6,202 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-05-23 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,648 sec
0-100M: 4,181 sec
0-200M: 6,202 sec 
0-300M: 7,903 sec
0-400M: 9,602 sec
TOTAL TIME: 10,391 sec
200-400M: 3,400 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,47 km/h
400M: 217,33 km/h
200-400M: 18,86 km/h

7,900 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2009-05-24 14:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 4,281 sec
0-200M: 6,251 sec 
0-300M: 7,900 sec
0-400M: 9,384 sec
TOTAL TIME: 10,027 sec
200-400M: 3,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,98 km/h
400M: 250,70 km/h
200-400M: 46,72 km/h

9,384 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2009-05-24 14:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 4,281 sec
0-200M: 6,251 sec 
0-300M: 7,900 sec
0-400M: 9,384 sec
TOTAL TIME: 10,027 sec
200-400M: 3,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,98 km/h
400M: 250,70 km/h
200-400M: 46,72 km/h

2,987 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-10-18 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 4,455 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 7,998 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 2,987 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,89 km/h
400M: 268,08 km/h
200-400M: 56,19 km/h

211,89 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-10-18 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 4,455 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 7,998 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 2,987 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,89 km/h
400M: 268,08 km/h
200-400M: 56,19 km/h

268,08 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-10-18 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 4,455 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 7,998 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 2,987 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,89 km/h
400M: 268,08 km/h
200-400M: 56,19 km/h

61,83 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-10-17 15:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,855 sec
0-18M: 1,940 sec
0-100M: 4,687 sec
0-200M: 6,743 sec 
0-300M: 8,365 sec
0-400M: 9,799 sec
TOTAL TIME: 10,654 sec
200-400M: 3,056 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,77 km/h
400M: 263,60 km/h
200-400M: 61,83 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,774 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-01 13:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,937 sec
0-100M: 4,779 sec
0-200M: 6,990 sec 
0-300M: 8,835 sec
0-400M: 10,502 sec
TOTAL TIME: 11,276 sec
200-400M: 3,512 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,36 km/h
400M: 222,79 km/h
200-400M: 45,43 km/h

1,937 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-01 13:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,937 sec
0-100M: 4,779 sec
0-200M: 6,990 sec 
0-300M: 8,835 sec
0-400M: 10,502 sec
TOTAL TIME: 11,276 sec
200-400M: 3,512 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,36 km/h
400M: 222,79 km/h
200-400M: 45,43 km/h

4,753 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-01 16:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 4,753 sec
0-200M: 6,920 sec 
0-300M: 8,742 sec
0-400M: 10,393 sec
TOTAL TIME: 11,516 sec
200-400M: 3,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,73 km/h
400M: 222,32 km/h
200-400M: 39,59 km/h

6,920 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-01 16:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 4,753 sec
0-200M: 6,920 sec 
0-300M: 8,742 sec
0-400M: 10,393 sec
TOTAL TIME: 11,516 sec
200-400M: 3,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,73 km/h
400M: 222,32 km/h
200-400M: 39,59 km/h

8,742 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-01 16:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 4,753 sec
0-200M: 6,920 sec 
0-300M: 8,742 sec
0-400M: 10,393 sec
TOTAL TIME: 11,516 sec
200-400M: 3,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,73 km/h
400M: 222,32 km/h
200-400M: 39,59 km/h

10,393 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-01 16:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 4,753 sec
0-200M: 6,920 sec 
0-300M: 8,742 sec
0-400M: 10,393 sec
TOTAL TIME: 11,516 sec
200-400M: 3,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,73 km/h
400M: 222,32 km/h
200-400M: 39,59 km/h

3,423 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-05 13:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 1,986 sec
0-100M: 5,012 sec
0-200M: 7,248 sec 
0-300M: 9,054 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 11,716 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,42 km/h
400M: 231,94 km/h
200-400M: 50,52 km/h

184,66 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-02 11:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,471 sec
0-18M: 2,000 sec
0-100M: 4,828 sec
0-200M: 6,970 sec 
0-300M: 8,776 sec
0-400M: 10,409 sec
TOTAL TIME: 11,880 sec
200-400M: 3,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,66 km/h
400M: 231,91 km/h
200-400M: 47,25 km/h

231,94 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-05 13:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 1,986 sec
0-100M: 5,012 sec
0-200M: 7,248 sec 
0-300M: 9,054 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 11,716 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,42 km/h
400M: 231,94 km/h
200-400M: 50,52 km/h

50,52 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-05 13:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 1,986 sec
0-100M: 5,012 sec
0-200M: 7,248 sec 
0-300M: 9,054 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 11,716 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,42 km/h
400M: 231,94 km/h
200-400M: 50,52 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,035 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo