Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 4 0 18 18 0 0 14 3 1 0 0
TOTAL RACES: 4 4 0 18 18 0 0 14 3 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,510 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-09-13 17:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,510 sec
0-18M: 1,704 sec
0-100M: 4,393 sec
0-200M: 6,490 sec 
0-300M: 8,250 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 10,519 sec
200-400M: 3,519 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,05 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 8,75 km/h

1,668 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,065 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 4,322 sec
0-200M: 6,391 sec 
0-300M: 8,121 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,739 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,35 km/h
400M: 246,17 km/h
200-400M: 53,82 km/h

4,322 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,065 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 4,322 sec
0-200M: 6,391 sec 
0-300M: 8,121 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,739 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,35 km/h
400M: 246,17 km/h
200-400M: 53,82 km/h

6,391 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,065 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 4,322 sec
0-200M: 6,391 sec 
0-300M: 8,121 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,739 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,35 km/h
400M: 246,17 km/h
200-400M: 53,82 km/h

8,121 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,065 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 4,322 sec
0-200M: 6,391 sec 
0-300M: 8,121 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,739 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,35 km/h
400M: 246,17 km/h
200-400M: 53,82 km/h

9,674 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,065 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 4,322 sec
0-200M: 6,391 sec 
0-300M: 8,121 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,739 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,35 km/h
400M: 246,17 km/h
200-400M: 53,82 km/h

3,283 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,065 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 4,322 sec
0-200M: 6,391 sec 
0-300M: 8,121 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,739 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,35 km/h
400M: 246,17 km/h
200-400M: 53,82 km/h

194,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 14:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,633 sec
0-18M: 1,768 sec
0-100M: 4,422 sec
0-200M: 6,485 sec 
0-300M: 8,219 sec
0-400M: 9,790 sec
TOTAL TIME: 10,423 sec
200-400M: 3,305 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,34 km/h
400M: 241,39 km/h
200-400M: 47,05 km/h

246,17 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,065 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 4,322 sec
0-200M: 6,391 sec 
0-300M: 8,121 sec
0-400M: 9,674 sec
TOTAL TIME: 10,739 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,35 km/h
400M: 246,17 km/h
200-400M: 53,82 km/h

59,01 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-09-14 11:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,708 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,870 sec
0-200M: 7,166 sec 
0-300M: 8,986 sec
0-400M: 10,599 sec
TOTAL TIME: 11,307 sec
200-400M: 3,433 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,43 km/h
400M: 237,44 km/h
200-400M: 59,01 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo