Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΟΛΛΙΑΣ 
 FIRST NAME: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
ΗΟNDA C50

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 1 0 3 3 0 1 1 1 0 0 0
Moto Mini Open [1999] 9 2 34 29 5 4 16 2 5 4 3
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 5 3 2 0 3 0 1 1 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 3 0 15 15 0 0 13 1 1 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 13 4 77 71 6 0 52 4 10 7 4
Moto Super Street [2010] 1 0 7 7 0 0 3 1 1 1 1
TOTAL RACES: 24 29 6 143 130 13 5 89 9 19 13 8

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,895 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,895 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 5,257 sec
0-200M: 7,994 sec 
0-300M: 9,757 sec
0-400M: 12,565 sec
TOTAL TIME: 13,460 sec
200-400M: 4,571 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 163,64 km/h
200-400M: 21,91 km/h

1,884 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

5,013 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

7,727 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

9,757 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,895 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 5,257 sec
0-200M: 7,994 sec 
0-300M: 9,757 sec
0-400M: 12,565 sec
TOTAL TIME: 13,460 sec
200-400M: 4,571 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 163,64 km/h
200-400M: 21,91 km/h

12,261 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

4,534 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

141,73 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

167,83 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

26,10 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
YAMAHA XT600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,727 sec 
0-300M: 10,080 sec
0-400M: 12,261 sec
TOTAL TIME: 13,198 sec
200-400M: 4,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,73 km/h
400M: 167,83 km/h
200-400M: 26,10 km/h

Moto Mini Open [1999]0,513 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2007-06-24 15:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,513 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 5,523 sec
0-200M: 8,502 sec 
0-300M: 11,142 sec
0-400M: 13,696 sec
TOTAL TIME: 14,209 sec
200-400M: 5,194 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,73 km/h
400M: 134,14 km/h
200-400M: 6,41 km/h

1,495 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA C50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2003-06-28 12:01:00

TIME INFORMATION
RT: 1,360 sec
0-18M: 1,495 sec
0-100M: 5,214 sec
0-200M: 8,449 sec 
0-300M: 11,220 sec
0-400M: 13,932 sec
TOTAL TIME: 15,292 sec
200-400M: 5,483 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,00 km/h
400M: 127,66 km/h
200-400M: 7,66 km/h

5,214 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA C50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2003-06-28 12:01:00

TIME INFORMATION
RT: 1,360 sec
0-18M: 1,495 sec
0-100M: 5,214 sec
0-200M: 8,449 sec 
0-300M: 11,220 sec
0-400M: 13,932 sec
TOTAL TIME: 15,292 sec
200-400M: 5,483 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,00 km/h
400M: 127,66 km/h
200-400M: 7,66 km/h

8,195 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,023 sec
0-18M: 1,773 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,802 sec
0-400M: 13,247 sec
TOTAL TIME: 14,270 sec
200-400M: 5,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,90 km/h
400M: 148,85 km/h
200-400M: 23,95 km/h

10,802 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,023 sec
0-18M: 1,773 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,802 sec
0-400M: 13,247 sec
TOTAL TIME: 14,270 sec
200-400M: 5,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,90 km/h
400M: 148,85 km/h
200-400M: 23,95 km/h

13,247 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,023 sec
0-18M: 1,773 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,802 sec
0-400M: 13,247 sec
TOTAL TIME: 14,270 sec
200-400M: 5,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,90 km/h
400M: 148,85 km/h
200-400M: 23,95 km/h

5,052 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,023 sec
0-18M: 1,773 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,802 sec
0-400M: 13,247 sec
TOTAL TIME: 14,270 sec
200-400M: 5,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,90 km/h
400M: 148,85 km/h
200-400M: 23,95 km/h

132,73 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-01 17:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,870 sec
0-18M: 1,989 sec
0-100M: 5,504 sec
0-200M: 8,543 sec 
0-300M: 11,242 sec
0-400M: 13,746 sec
TOTAL TIME: 14,616 sec
200-400M: 5,203 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,73 km/h
400M: 153,39 km/h
200-400M: 20,66 km/h

153,39 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-01 17:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,870 sec
0-18M: 1,989 sec
0-100M: 5,504 sec
0-200M: 8,543 sec 
0-300M: 11,242 sec
0-400M: 13,746 sec
TOTAL TIME: 14,616 sec
200-400M: 5,203 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,73 km/h
400M: 153,39 km/h
200-400M: 20,66 km/h

23,95 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,023 sec
0-18M: 1,773 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,802 sec
0-400M: 13,247 sec
TOTAL TIME: 14,270 sec
200-400M: 5,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,90 km/h
400M: 148,85 km/h
200-400M: 23,95 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,767 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-05-22 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,301 sec
TOTAL TIME: 10,068 sec
200-400M: 3,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,56 km/h
400M: 266,86 km/h
200-400M: 68,30 km/h

1,513 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-05-22 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,301 sec
TOTAL TIME: 10,068 sec
200-400M: 3,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,56 km/h
400M: 266,86 km/h
200-400M: 68,30 km/h

6,210 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-05-22 11:47:51

TIME INFORMATION
RT: 2,388 sec
0-18M: 1,534 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,221 sec
TOTAL TIME: 11,609 sec
200-400M: 3,011 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,36 km/h
400M: 263,54 km/h
200-400M: 58,18 km/h

9,221 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-05-22 11:47:51

TIME INFORMATION
RT: 2,388 sec
0-18M: 1,534 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,221 sec
TOTAL TIME: 11,609 sec
200-400M: 3,011 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,36 km/h
400M: 263,54 km/h
200-400M: 58,18 km/h

3,011 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-05-22 11:47:51

TIME INFORMATION
RT: 2,388 sec
0-18M: 1,534 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,221 sec
TOTAL TIME: 11,609 sec
200-400M: 3,011 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,36 km/h
400M: 263,54 km/h
200-400M: 58,18 km/h

205,36 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-05-22 11:47:51

TIME INFORMATION
RT: 2,388 sec
0-18M: 1,534 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,221 sec
TOTAL TIME: 11,609 sec
200-400M: 3,011 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,36 km/h
400M: 263,54 km/h
200-400M: 58,18 km/h

266,86 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-05-22 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,301 sec
TOTAL TIME: 10,068 sec
200-400M: 3,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,56 km/h
400M: 266,86 km/h
200-400M: 68,30 km/h

68,30 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2011-05-22 14:20:31

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,301 sec
TOTAL TIME: 10,068 sec
200-400M: 3,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,56 km/h
400M: 266,86 km/h
200-400M: 68,30 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,792 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 16:17:55

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,339 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,400 sec
TOTAL TIME: 10,192 sec
200-400M: 3,061 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,36 km/h
400M: 254,59 km/h
200-400M: 57,23 km/h

1,560 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 14:45:39

TIME INFORMATION
RT: 3,193 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,990 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,905 sec
TOTAL TIME: 12,098 sec
200-400M: 2,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,77 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 46,15 km/h

5,990 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 14:45:39

TIME INFORMATION
RT: 3,193 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,990 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,905 sec
TOTAL TIME: 12,098 sec
200-400M: 2,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,77 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 46,15 km/h

8,905 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 14:45:39

TIME INFORMATION
RT: 3,193 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,990 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,905 sec
TOTAL TIME: 12,098 sec
200-400M: 2,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,77 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 46,15 km/h

2,915 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 14:45:39

TIME INFORMATION
RT: 3,193 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,990 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,905 sec
TOTAL TIME: 12,098 sec
200-400M: 2,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,77 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 46,15 km/h

213,77 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 14:45:39

TIME INFORMATION
RT: 3,193 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,990 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,905 sec
TOTAL TIME: 12,098 sec
200-400M: 2,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,77 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 46,15 km/h

259,92 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 14:45:39

TIME INFORMATION
RT: 3,193 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,990 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,905 sec
TOTAL TIME: 12,098 sec
200-400M: 2,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,77 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 46,15 km/h

57,23 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-05-21 16:17:55

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,339 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,400 sec
TOTAL TIME: 10,192 sec
200-400M: 3,061 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,36 km/h
400M: 254,59 km/h
200-400M: 57,23 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,490 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-05-29 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,490 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 5,045 sec
0-200M: 7,672 sec 
0-300M: 10,001 sec
0-400M: 12,203 sec
TOTAL TIME: 12,693 sec
200-400M: 4,531 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,08 km/h
400M: 167,46 km/h
200-400M: 17,38 km/h

1,621 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-03 13:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 1,621 sec
0-100M: 4,676 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,628 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 12,368 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,47 km/h
400M: 170,52 km/h
200-400M: 21,05 km/h

4,676 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-03 13:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 1,621 sec
0-100M: 4,676 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,628 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 12,368 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,47 km/h
400M: 170,52 km/h
200-400M: 21,05 km/h

7,303 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-03 13:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 1,621 sec
0-100M: 4,676 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,628 sec
0-400M: 11,794 sec
TOTAL TIME: 12,368 sec
200-400M: 4,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,47 km/h
400M: 170,52 km/h
200-400M: 21,05 km/h

9,575 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-05-24 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 4,768 sec
0-200M: 7,335 sec 
0-300M: 9,575 sec
0-400M: 11,684 sec
TOTAL TIME: 12,582 sec
200-400M: 4,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,89 km/h
400M: 174,95 km/h
200-400M: 25,06 km/h

11,684 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-05-24 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 4,768 sec
0-200M: 7,335 sec 
0-300M: 9,575 sec
0-400M: 11,684 sec
TOTAL TIME: 12,582 sec
200-400M: 4,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,89 km/h
400M: 174,95 km/h
200-400M: 25,06 km/h

4,349 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-05-24 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 4,768 sec
0-200M: 7,335 sec 
0-300M: 9,575 sec
0-400M: 11,684 sec
TOTAL TIME: 12,582 sec
200-400M: 4,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,89 km/h
400M: 174,95 km/h
200-400M: 25,06 km/h

153,18 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-05-23 20:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,921 sec
0-200M: 7,541 sec 
0-300M: 9,835 sec
0-400M: 11,979 sec
TOTAL TIME: 12,792 sec
200-400M: 4,438 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,18 km/h
400M: 171,58 km/h
200-400M: 18,40 km/h

174,95 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-05-24 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 4,768 sec
0-200M: 7,335 sec 
0-300M: 9,575 sec
0-400M: 11,684 sec
TOTAL TIME: 12,582 sec
200-400M: 4,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,89 km/h
400M: 174,95 km/h
200-400M: 25,06 km/h

26,79 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-05-23 16:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,184 sec
0-18M: 1,750 sec
0-100M: 4,824 sec
0-200M: 7,437 sec 
0-300M: 9,709 sec
0-400M: 11,844 sec
TOTAL TIME: 13,028 sec
200-400M: 4,407 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,40 km/h
400M: 173,19 km/h
200-400M: 26,79 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]-1,091 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: -1,091 sec
0-18M: 4,116 sec
0-100M: 7,298 sec
0-200M: 10,013 sec 
0-300M: 12,329 sec
0-400M: 14,525 sec
TOTAL TIME: 13,434 sec
200-400M: 4,512 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,00 km/h
400M: 163,59 km/h
200-400M: 21,59 km/h

1,548 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-17 14:31:56

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,548 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,673 sec
TOTAL TIME: 12,526 sec
200-400M: 4,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,95 km/h
400M: 173,57 km/h
200-400M: 153,62 km/h

4,623 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2010-05-30 13:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,914 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 4,623 sec
0-200M: 7,241 sec 
0-300M: 9,560 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,709 sec
200-400M: 4,554 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,83 km/h
400M: 158,40 km/h
200-400M: 11,57 km/h

7,212 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-17 14:31:56

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,548 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,673 sec
TOTAL TIME: 12,526 sec
200-400M: 4,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,95 km/h
400M: 173,57 km/h
200-400M: 153,62 km/h

9,534 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-13 10:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,947 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,265 sec 
0-300M: 9,534 sec
0-400M: 11,676 sec
TOTAL TIME: 12,623 sec
200-400M: 4,411 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,95 km/h
400M: 171,36 km/h
200-400M: 20,41 km/h

11,673 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-17 14:31:56

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,548 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,673 sec
TOTAL TIME: 12,526 sec
200-400M: 4,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,95 km/h
400M: 173,57 km/h
200-400M: 153,62 km/h

-85,408 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-11-12 17:10:35

TIME INFORMATION
RT: 1,294 sec
0-18M: 2,072 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 98,871 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,463 sec
TOTAL TIME: 14,757 sec
200-400M: -85,408 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,49 km/h
400M: 132,01 km/h
200-400M: 14,52 km/h

150,95 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-13 10:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,947 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,265 sec 
0-300M: 9,534 sec
0-400M: 11,676 sec
TOTAL TIME: 12,623 sec
200-400M: 4,411 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,95 km/h
400M: 171,36 km/h
200-400M: 20,41 km/h

182,18 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-18 11:05:01

TIME INFORMATION
RT: 0,664 sec
0-18M: 1,599 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,617 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,010 sec
TOTAL TIME: 12,674 sec
200-400M: 4,393 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,48 km/h
400M: 182,18 km/h
200-400M: 38,70 km/h

153,62 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-17 14:31:56

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,548 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,673 sec
TOTAL TIME: 12,526 sec
200-400M: 4,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,95 km/h
400M: 173,57 km/h
200-400M: 153,62 km/h

Moto Super Street [2010]0,676 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Finals
2010-04-25 17:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,676 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,163 sec
0-200M: 6,121 sec 
0-300M: 7,729 sec
0-400M: 9,156 sec
TOTAL TIME: 9,832 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,89 km/h
400M: 259,17 km/h
200-400M: 58,28 km/h

1,644 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

4,057 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

5,978 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

7,559 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

8,988 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

3,010 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

211,54 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

262,54 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,057 sec
0-200M: 5,978 sec 
0-300M: 7,559 sec
0-400M: 8,988 sec
TOTAL TIME: 9,923 sec
200-400M: 3,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,54 km/h
400M: 262,54 km/h
200-400M: 51,00 km/h

58,28 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Finals
2010-04-25 17:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,676 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,163 sec
0-200M: 6,121 sec 
0-300M: 7,729 sec
0-400M: 9,156 sec
TOTAL TIME: 9,832 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,89 km/h
400M: 259,17 km/h
200-400M: 58,28 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,089 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo