Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 14 14 0 3 8 2 1 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 2 0 9 9 0 0 8 0 1 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 4 0 19 15 4 0 15 4 0 0 0
Moto True Street [2012] 5 0 27 22 5 0 18 3 4 2 0
TOTAL RACES: 14 14 0 73 64 9 3 52 10 6 2 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,376 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-09-05 11:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,376 sec
0-18M: 1,838 sec
0-100M: 4,542 sec
0-200M: 6,654 sec 
0-300M: 8,409 sec
0-400M: 10,001 sec
TOTAL TIME: 10,377 sec
200-400M: 3,347 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,45 km/h
400M: 231,63 km/h
200-400M: 42,18 km/h

1,564 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 16:23:02

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,136 sec
TOTAL TIME: 9,902 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 31,90 km/h
400M: 245,56 km/h
200-400M: 213,66 km/h

4,542 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-09-05 11:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,376 sec
0-18M: 1,838 sec
0-100M: 4,542 sec
0-200M: 6,654 sec 
0-300M: 8,409 sec
0-400M: 10,001 sec
TOTAL TIME: 10,377 sec
200-400M: 3,347 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,45 km/h
400M: 231,63 km/h
200-400M: 42,18 km/h

5,987 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 16:23:02

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,136 sec
TOTAL TIME: 9,902 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 31,90 km/h
400M: 245,56 km/h
200-400M: 213,66 km/h

8,409 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-09-05 11:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,376 sec
0-18M: 1,838 sec
0-100M: 4,542 sec
0-200M: 6,654 sec 
0-300M: 8,409 sec
0-400M: 10,001 sec
TOTAL TIME: 10,377 sec
200-400M: 3,347 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,45 km/h
400M: 231,63 km/h
200-400M: 42,18 km/h

9,136 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 16:23:02

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,136 sec
TOTAL TIME: 9,902 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 31,90 km/h
400M: 245,56 km/h
200-400M: 213,66 km/h

3,149 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 16:23:02

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,136 sec
TOTAL TIME: 9,902 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 31,90 km/h
400M: 245,56 km/h
200-400M: 213,66 km/h

202,58 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 19:21:29

TIME INFORMATION
RT: 2,059 sec
0-18M: 1,728 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,270 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,421 sec
TOTAL TIME: 11,480 sec
200-400M: 3,151 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 45,69 km/h

248,27 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 19:21:29

TIME INFORMATION
RT: 2,059 sec
0-18M: 1,728 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,270 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,421 sec
TOTAL TIME: 11,480 sec
200-400M: 3,151 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,58 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 45,69 km/h

213,66 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 16:23:02

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,136 sec
TOTAL TIME: 9,902 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 31,90 km/h
400M: 245,56 km/h
200-400M: 213,66 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,432 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-24 18:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,432 sec
0-18M: 1,978 sec
0-100M: 5,017 sec
0-200M: 7,434 sec 
0-300M: 9,495 sec
0-400M: 11,358 sec
TOTAL TIME: 11,790 sec
200-400M: 3,924 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,84 km/h
400M: 196,99 km/h
200-400M: 31,15 km/h

1,897 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

4,835 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

7,187 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

9,169 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

10,984 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

3,797 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

171,95 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

203,17 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 4,835 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,169 sec
0-400M: 10,984 sec
TOTAL TIME: 11,784 sec
200-400M: 3,797 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 203,17 km/h
200-400M: 31,22 km/h

38,40 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-24 16:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,647 sec
0-18M: 2,403 sec
0-100M: 5,484 sec
0-200M: 7,903 sec 
0-300M: 9,941 sec
0-400M: 11,800 sec
TOTAL TIME: 12,447 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,31 km/h
400M: 202,71 km/h
200-400M: 38,40 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,454 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-21 12:37:17

TIME INFORMATION
RT: 0,454 sec
0-18M: 1,913 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,464 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,308 sec
TOTAL TIME: 11,762 sec
200-400M: 3,844 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,15 km/h
400M: 199,55 km/h
200-400M: 35,40 km/h

1,811 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-22 11:20:12

TIME INFORMATION
RT: 0,551 sec
0-18M: 1,811 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,107 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,900 sec
TOTAL TIME: 11,451 sec
200-400M: 3,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,30 km/h
400M: 206,18 km/h
200-400M: 37,88 km/h

4,707 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,998 sec 
0-300M: 8,930 sec
0-400M: 10,686 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 211,16 km/h
200-400M: 34,61 km/h

6,998 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,998 sec 
0-300M: 8,930 sec
0-400M: 10,686 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 211,16 km/h
200-400M: 34,61 km/h

8,930 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,998 sec 
0-300M: 8,930 sec
0-400M: 10,686 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 211,16 km/h
200-400M: 34,61 km/h

10,686 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,998 sec 
0-300M: 8,930 sec
0-400M: 10,686 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 211,16 km/h
200-400M: 34,61 km/h

3,688 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,998 sec 
0-300M: 8,930 sec
0-400M: 10,686 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 211,16 km/h
200-400M: 34,61 km/h

176,55 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,998 sec 
0-300M: 8,930 sec
0-400M: 10,686 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 211,16 km/h
200-400M: 34,61 km/h

211,16 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 6,998 sec 
0-300M: 8,930 sec
0-400M: 10,686 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 211,16 km/h
200-400M: 34,61 km/h

39,67 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-21 14:31:31

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,828 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,483 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,492 sec
TOTAL TIME: 12,170 sec
200-400M: 4,009 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,02 km/h
400M: 191,69 km/h
200-400M: 39,67 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,455 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,826 sec
0-200M: 8,979 sec 
0-300M: 11,676 sec
0-400M: 14,177 sec
TOTAL TIME: 14,632 sec
200-400M: 5,198 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,10 km/h
400M: 148,14 km/h
200-400M: 22,04 km/h

1,810 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-12 16:47:10

TIME INFORMATION
RT: 1,775 sec
0-18M: 1,810 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,129 sec
TOTAL TIME: 15,904 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,73 km/h
400M: 127,56 km/h
200-400M: 10,83 km/h

5,668 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-09-13 16:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,628 sec
0-18M: 1,933 sec
0-100M: 5,668 sec
0-200M: 9,037 sec 
0-300M: 12,047 sec
0-400M: 14,850 sec
TOTAL TIME: 15,478 sec
200-400M: 5,813 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,50 km/h
400M: 134,86 km/h
200-400M: 22,36 km/h

8,628 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-12 16:47:10

TIME INFORMATION
RT: 1,775 sec
0-18M: 1,810 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,129 sec
TOTAL TIME: 15,904 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,73 km/h
400M: 127,56 km/h
200-400M: 10,83 km/h

11,668 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-04-19 13:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,662 sec
0-18M: 2,003 sec
0-100M: 5,685 sec
0-200M: 8,849 sec 
0-300M: 11,668 sec
0-400M: 14,278 sec
TOTAL TIME: 14,940 sec
200-400M: 5,429 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,57 km/h
400M: 141,64 km/h
200-400M: 22,07 km/h

14,129 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-12 16:47:10

TIME INFORMATION
RT: 1,775 sec
0-18M: 1,810 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,129 sec
TOTAL TIME: 15,904 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,73 km/h
400M: 127,56 km/h
200-400M: 10,83 km/h

5,198 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,826 sec
0-200M: 8,979 sec 
0-300M: 11,676 sec
0-400M: 14,177 sec
TOTAL TIME: 14,632 sec
200-400M: 5,198 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,10 km/h
400M: 148,14 km/h
200-400M: 22,04 km/h

126,10 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,826 sec
0-200M: 8,979 sec 
0-300M: 11,676 sec
0-400M: 14,177 sec
TOTAL TIME: 14,632 sec
200-400M: 5,198 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,10 km/h
400M: 148,14 km/h
200-400M: 22,04 km/h

148,14 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,826 sec
0-200M: 8,979 sec 
0-300M: 11,676 sec
0-400M: 14,177 sec
TOTAL TIME: 14,632 sec
200-400M: 5,198 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,10 km/h
400M: 148,14 km/h
200-400M: 22,04 km/h

26,15 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-04-20 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,886 sec
0-18M: 2,129 sec
0-100M: 5,885 sec
0-200M: 9,241 sec 
0-300M: 12,199 sec
0-400M: 14,986 sec
TOTAL TIME: 15,872 sec
200-400M: 5,745 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 108,62 km/h
400M: 134,77 km/h
200-400M: 26,15 km/h

Moto True Street [2012]0,524 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 14:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,524 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,402 sec
0-200M: 6,453 sec 
0-300M: 8,164 sec
0-400M: 9,711 sec
TOTAL TIME: 10,235 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,38 km/h
400M: 242,41 km/h
200-400M: 47,03 km/h

1,628 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:49:08

TIME INFORMATION
RT: 0,876 sec
0-18M: 1,628 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,388 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,779 sec
TOTAL TIME: 10,655 sec
200-400M: 3,391 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,58 km/h
400M: 229,00 km/h
200-400M: 40,42 km/h

4,375 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 16:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,375 sec
0-200M: 6,430 sec 
0-300M: 8,167 sec
0-400M: 9,724 sec
TOTAL TIME: 10,292 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,93 km/h
400M: 241,39 km/h
200-400M: 44,46 km/h

6,364 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:39:10

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,704 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,364 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,706 sec
TOTAL TIME: 10,421 sec
200-400M: 3,342 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,47 km/h
400M: 229,15 km/h
200-400M: 38,68 km/h

8,145 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,586 sec
0-18M: 1,889 sec
0-100M: 4,457 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 8,145 sec
0-400M: 9,694 sec
TOTAL TIME: 10,280 sec
200-400M: 3,231 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,06 km/h
400M: 231,62 km/h
200-400M: 31,56 km/h

9,649 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:27:45

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 1,673 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,383 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,649 sec
TOTAL TIME: 10,605 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,02 km/h
400M: 240,32 km/h
200-400M: 47,30 km/h

3,222 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 17:44:01

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 1,813 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,479 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,482 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,90 km/h
200-400M: 50,77 km/h

200,06 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,586 sec
0-18M: 1,889 sec
0-100M: 4,457 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 8,145 sec
0-400M: 9,694 sec
TOTAL TIME: 10,280 sec
200-400M: 3,231 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,06 km/h
400M: 231,62 km/h
200-400M: 31,56 km/h

243,90 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 17:44:01

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 1,813 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,479 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,482 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,90 km/h
200-400M: 50,77 km/h

54,56 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUZUKI GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 11:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,589 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,673 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,987 sec
TOTAL TIME: 10,576 sec
200-400M: 3,314 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,28 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 54,56 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,059 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo