Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΒΙΛΧΕΝ (vilhen) ΠΡΙΦΤ (prift)
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) 
 FIRST NAME: ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 22 6 134 124 10 2 83 8 17 14 10
Moto Street 3 [2013] 1 0 7 7 0 0 4 0 1 1 1
TOTAL RACES: 24 25 6 150 140 10 2 94 10 18 15 11

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,804 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:08:13

TIME INFORMATION
RT: 0,804 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,953 sec
TOTAL TIME: 11,757 sec
200-400M: 3,991 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,29 km/h
400M: 191,69 km/h
200-400M: 30,40 km/h

1,653 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:08:13

TIME INFORMATION
RT: 0,804 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,953 sec
TOTAL TIME: 11,757 sec
200-400M: 3,991 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,29 km/h
400M: 191,69 km/h
200-400M: 30,40 km/h

6,962 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:08:13

TIME INFORMATION
RT: 0,804 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,953 sec
TOTAL TIME: 11,757 sec
200-400M: 3,991 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,29 km/h
400M: 191,69 km/h
200-400M: 30,40 km/h

10,953 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:08:13

TIME INFORMATION
RT: 0,804 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,953 sec
TOTAL TIME: 11,757 sec
200-400M: 3,991 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,29 km/h
400M: 191,69 km/h
200-400M: 30,40 km/h

3,961 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:21:50

TIME INFORMATION
RT: 0,824 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,128 sec
TOTAL TIME: 11,952 sec
200-400M: 3,961 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,00 km/h
400M: 193,34 km/h
200-400M: 32,34 km/h

161,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:08:13

TIME INFORMATION
RT: 0,804 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,953 sec
TOTAL TIME: 11,757 sec
200-400M: 3,991 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,29 km/h
400M: 191,69 km/h
200-400M: 30,40 km/h

193,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:21:50

TIME INFORMATION
RT: 0,824 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,128 sec
TOTAL TIME: 11,952 sec
200-400M: 3,961 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,00 km/h
400M: 193,34 km/h
200-400M: 32,34 km/h

32,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:21:50

TIME INFORMATION
RT: 0,824 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,128 sec
TOTAL TIME: 11,952 sec
200-400M: 3,961 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,00 km/h
400M: 193,34 km/h
200-400M: 32,34 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,675 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:47:34

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,642 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,715 sec
TOTAL TIME: 11,390 sec
200-400M: 3,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,38 km/h
400M: 193,54 km/h
200-400M: 29,16 km/h

1,601 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-11-23 16:27:50

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,789 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,737 sec
TOTAL TIME: 11,504 sec
200-400M: 3,948 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,75 km/h
400M: 189,77 km/h
200-400M: 25,02 km/h

6,788 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:47:34

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,642 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,715 sec
TOTAL TIME: 11,390 sec
200-400M: 3,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,38 km/h
400M: 193,54 km/h
200-400M: 29,16 km/h

10,715 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:47:34

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,642 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,715 sec
TOTAL TIME: 11,390 sec
200-400M: 3,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,38 km/h
400M: 193,54 km/h
200-400M: 29,16 km/h

3,927 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:47:34

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,642 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,715 sec
TOTAL TIME: 11,390 sec
200-400M: 3,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,38 km/h
400M: 193,54 km/h
200-400M: 29,16 km/h

167,67 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-11-23 13:35:56

TIME INFORMATION
RT: 0,927 sec
0-18M: 1,696 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,882 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,925 sec
TOTAL TIME: 11,852 sec
200-400M: 4,043 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,67 km/h
400M: 176,38 km/h
200-400M: 8,71 km/h

193,54 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:47:34

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,642 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,715 sec
TOTAL TIME: 11,390 sec
200-400M: 3,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,38 km/h
400M: 193,54 km/h
200-400M: 29,16 km/h

29,16 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:47:34

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,642 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,715 sec
TOTAL TIME: 11,390 sec
200-400M: 3,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,38 km/h
400M: 193,54 km/h
200-400M: 29,16 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]-1,141 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 17:49:00

TIME INFORMATION
RT: -1,141 sec
0-18M: 3,191 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,253 sec 
0-300M: 11,708 sec
0-400M: 13,972 sec
TOTAL TIME: 12,831 sec
200-400M: 4,719 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,13 km/h
400M: 161,12 km/h
200-400M: 21,99 km/h

1,473 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 14:12:03

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 1,473 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,755 sec
TOTAL TIME: 12,377 sec
200-400M: 4,568 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,00 km/h
400M: 161,65 km/h
200-400M: 17,65 km/h

4,645 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-09-22 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,639 sec
0-18M: 1,602 sec
0-100M: 4,645 sec
0-200M: 7,310 sec 
0-300M: 9,659 sec
0-400M: 11,886 sec
TOTAL TIME: 12,525 sec
200-400M: 4,576 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,61 km/h
400M: 164,97 km/h
200-400M: 18,36 km/h

7,187 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 14:12:03

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 1,473 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,755 sec
TOTAL TIME: 12,377 sec
200-400M: 4,568 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,00 km/h
400M: 161,65 km/h
200-400M: 17,65 km/h

9,659 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-09-22 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,639 sec
0-18M: 1,602 sec
0-100M: 4,645 sec
0-200M: 7,310 sec 
0-300M: 9,659 sec
0-400M: 11,886 sec
TOTAL TIME: 12,525 sec
200-400M: 4,576 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,61 km/h
400M: 164,97 km/h
200-400M: 18,36 km/h

11,755 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 14:12:03

TIME INFORMATION
RT: 0,622 sec
0-18M: 1,473 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,755 sec
TOTAL TIME: 12,377 sec
200-400M: 4,568 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,00 km/h
400M: 161,65 km/h
200-400M: 17,65 km/h

4,465 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-11-12 16:04:11

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,783 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,613 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,078 sec
TOTAL TIME: 12,732 sec
200-400M: 4,465 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,84 km/h
400M: 168,14 km/h
200-400M: 26,30 km/h

149,55 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,727 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,414 sec 
0-300M: 9,775 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 12,704 sec
200-400M: 4,563 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,55 km/h
400M: 173,82 km/h
200-400M: 24,27 km/h

173,82 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,727 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,414 sec 
0-300M: 9,775 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 12,704 sec
200-400M: 4,563 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,55 km/h
400M: 173,82 km/h
200-400M: 24,27 km/h

130,56 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-17 14:32:47

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,643 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,989 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,999 sec
TOTAL TIME: 13,865 sec
200-400M: 5,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,50 km/h
400M: 153,06 km/h
200-400M: 130,56 km/h

Moto Street 3 [2013]0,641 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:07:48

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,742 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,454 sec
TOTAL TIME: 11,095 sec
200-400M: 3,712 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,82 km/h
400M: 211,76 km/h
200-400M: 38,94 km/h

1,569 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:07:48

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,742 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,454 sec
TOTAL TIME: 11,095 sec
200-400M: 3,712 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,82 km/h
400M: 211,76 km/h
200-400M: 38,94 km/h

6,626 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-05-18 13:09:53

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,710 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,626 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 11,160 sec
200-400M: 3,666 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,66 km/h
400M: 207,85 km/h
200-400M: 34,19 km/h

10,292 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-05-18 13:09:53

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,710 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,626 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 11,160 sec
200-400M: 3,666 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,66 km/h
400M: 207,85 km/h
200-400M: 34,19 km/h

3,627 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-05-18 15:24:47

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 11,100 sec
200-400M: 3,627 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,41 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 36,62 km/h

175,43 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Quarter Finals
2013-05-19 14:24:17

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 1,706 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,672 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,320 sec
TOTAL TIME: 11,019 sec
200-400M: 3,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,43 km/h
400M: 207,97 km/h
200-400M: 32,54 km/h

211,76 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:07:48

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,742 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,454 sec
TOTAL TIME: 11,095 sec
200-400M: 3,712 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,82 km/h
400M: 211,76 km/h
200-400M: 38,94 km/h

38,94 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT)
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:07:48

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,742 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,454 sec
TOTAL TIME: 11,095 sec
200-400M: 3,712 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,82 km/h
400M: 211,76 km/h
200-400M: 38,94 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,053 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo