Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ 
 FIRST NAME: ΠΑΥΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Scooter [2005] 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 5 1 24 17 7 0 18 3 1 1 1
TOTAL RACES: 5 6 1 26 19 7 0 19 3 1 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Scooter [2005]0,691 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-08-31 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 2,175 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,817 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,110 sec
TOTAL TIME: 16,801 sec
200-400M: 6,293 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 121,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,175 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-08-31 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 2,175 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,817 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,110 sec
TOTAL TIME: 16,801 sec
200-400M: 6,293 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 121,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,817 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-08-31 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 2,175 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,817 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,110 sec
TOTAL TIME: 16,801 sec
200-400M: 6,293 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 121,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

16,110 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-08-31 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 2,175 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,817 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,110 sec
TOTAL TIME: 16,801 sec
200-400M: 6,293 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 121,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,293 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-08-31 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 2,175 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,817 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,110 sec
TOTAL TIME: 16,801 sec
200-400M: 6,293 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 121,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

121,13 km/h
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-08-31 15:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 2,175 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,817 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,110 sec
TOTAL TIME: 16,801 sec
200-400M: 6,293 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 121,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,643 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-08-30 18:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 2,172 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,268 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,008 sec
TOTAL TIME: 13,651 sec
200-400M: 4,740 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 158,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,690 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-08-31 10:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,834 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,751 sec
TOTAL TIME: 13,711 sec
200-400M: 4,917 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 156,08 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,228 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 5,228 sec
0-200M: 8,115 sec 
0-300M: 10,593 sec
0-400M: 12,882 sec
TOTAL TIME: 13,803 sec
200-400M: 4,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,77 km/h
400M: 162,52 km/h
200-400M: 22,75 km/h

7,784 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-08-31 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,922 sec
0-18M: 1,726 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,784 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,502 sec
TOTAL TIME: 13,424 sec
200-400M: 4,718 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 162,47 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,593 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 5,228 sec
0-200M: 8,115 sec 
0-300M: 10,593 sec
0-400M: 12,882 sec
TOTAL TIME: 13,803 sec
200-400M: 4,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,77 km/h
400M: 162,52 km/h
200-400M: 22,75 km/h

12,502 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-08-31 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,922 sec
0-18M: 1,726 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,784 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,502 sec
TOTAL TIME: 13,424 sec
200-400M: 4,718 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 162,47 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,680 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,483 sec
0-18M: 2,184 sec
0-100M: 5,502 sec
0-200M: 8,292 sec 
0-300M: 10,698 sec
0-400M: 12,972 sec
TOTAL TIME: 14,455 sec
200-400M: 4,680 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,45 km/h
400M: 159,22 km/h
200-400M: 19,77 km/h

139,77 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 5,228 sec
0-200M: 8,115 sec 
0-300M: 10,593 sec
0-400M: 12,882 sec
TOTAL TIME: 13,803 sec
200-400M: 4,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,77 km/h
400M: 162,52 km/h
200-400M: 22,75 km/h

174,44 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-20 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,079 sec
0-18M: 2,054 sec
0-100M: 5,630 sec
0-200M: 8,699 sec 
0-300M: 11,403 sec
0-400M: 13,871 sec
TOTAL TIME: 14,950 sec
200-400M: 5,172 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,38 km/h
400M: 174,44 km/h
200-400M: 47,06 km/h

47,06 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΚΑΡΤΣΟΥΚ ΠΑΥΛΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-20 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,079 sec
0-18M: 2,054 sec
0-100M: 5,630 sec
0-200M: 8,699 sec 
0-300M: 11,403 sec
0-400M: 13,871 sec
TOTAL TIME: 14,950 sec
200-400M: 5,172 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,38 km/h
400M: 174,44 km/h
200-400M: 47,06 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,023 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo