Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΙΡΕΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 1 0 4 3 1 0 3 1 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 10 0 49 48 1 0 36 4 8 1 0
Moto Super Street [2010] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto True Street [2012] 4 1 23 20 3 0 16 3 2 1 1
TOTAL RACES: 16 16 1 81 76 5 0 59 9 10 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,795 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

1,816 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

4,529 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

6,684 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

8,471 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

10,089 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

3,405 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

183,75 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 20:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,614 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,828 sec 
0-300M: 8,648 sec
0-400M: 10,292 sec
TOTAL TIME: 11,906 sec
200-400M: 3,464 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,75 km/h
400M: 228,94 km/h
200-400M: 45,19 km/h

234,84 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

51,37 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,684 sec 
0-300M: 8,471 sec
0-400M: 10,089 sec
TOTAL TIME: 10,884 sec
200-400M: 3,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,47 km/h
400M: 234,84 km/h
200-400M: 51,37 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,439 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 15:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,439 sec
0-18M: 1,805 sec
0-100M: 4,508 sec
0-200M: 6,608 sec 
0-300M: 8,364 sec
0-400M: 9,951 sec
TOTAL TIME: 10,390 sec
200-400M: 3,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,36 km/h
400M: 234,70 km/h
200-400M: 44,34 km/h

1,570 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,598 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 4,069 sec
0-200M: 6,053 sec 
0-300M: 7,715 sec
0-400M: 9,211 sec
TOTAL TIME: 10,809 sec
200-400M: 3,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,28 km/h
400M: 253,04 km/h
200-400M: 51,76 km/h

4,069 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,598 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 4,069 sec
0-200M: 6,053 sec 
0-300M: 7,715 sec
0-400M: 9,211 sec
TOTAL TIME: 10,809 sec
200-400M: 3,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,28 km/h
400M: 253,04 km/h
200-400M: 51,76 km/h

6,053 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,598 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 4,069 sec
0-200M: 6,053 sec 
0-300M: 7,715 sec
0-400M: 9,211 sec
TOTAL TIME: 10,809 sec
200-400M: 3,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,28 km/h
400M: 253,04 km/h
200-400M: 51,76 km/h

7,715 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,598 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 4,069 sec
0-200M: 6,053 sec 
0-300M: 7,715 sec
0-400M: 9,211 sec
TOTAL TIME: 10,809 sec
200-400M: 3,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,28 km/h
400M: 253,04 km/h
200-400M: 51,76 km/h

9,211 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,598 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 4,069 sec
0-200M: 6,053 sec 
0-300M: 7,715 sec
0-400M: 9,211 sec
TOTAL TIME: 10,809 sec
200-400M: 3,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,28 km/h
400M: 253,04 km/h
200-400M: 51,76 km/h

3,158 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,598 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 4,069 sec
0-200M: 6,053 sec 
0-300M: 7,715 sec
0-400M: 9,211 sec
TOTAL TIME: 10,809 sec
200-400M: 3,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,28 km/h
400M: 253,04 km/h
200-400M: 51,76 km/h

202,93 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 17:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,893 sec
0-18M: 1,622 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,131 sec 
0-300M: 7,807 sec
0-400M: 9,315 sec
TOTAL TIME: 11,208 sec
200-400M: 3,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,93 km/h
400M: 247,95 km/h
200-400M: 45,02 km/h

255,61 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-06-27 18:48:00

TIME INFORMATION
RT: 2,115 sec
0-18M: 1,849 sec
0-100M: 4,508 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,271 sec
0-400M: 9,741 sec
TOTAL TIME: 11,856 sec
200-400M: 3,203 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 255,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

56,41 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-11-01 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,354 sec
0-18M: 1,618 sec
0-100M: 4,239 sec
0-200M: 6,284 sec 
0-300M: 7,976 sec
0-400M: 9,505 sec
TOTAL TIME: 10,859 sec
200-400M: 3,221 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,72 km/h
400M: 248,13 km/h
200-400M: 56,41 km/h

Moto Super Street [2010]0,466 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2010-05-30 13:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,714 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,507 sec 
0-300M: 8,250 sec
0-400M: 9,832 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,325 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,58 km/h
400M: 234,51 km/h
200-400M: 39,93 km/h

1,714 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2010-05-30 13:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,714 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,507 sec 
0-300M: 8,250 sec
0-400M: 9,832 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,325 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,58 km/h
400M: 234,51 km/h
200-400M: 39,93 km/h

4,363 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-05-30 11:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 4,363 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 8,152 sec
0-400M: 9,715 sec
TOTAL TIME: 10,732 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,35 km/h
400M: 238,40 km/h
200-400M: 44,05 km/h

6,424 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-05-30 11:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 4,363 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 8,152 sec
0-400M: 9,715 sec
TOTAL TIME: 10,732 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,35 km/h
400M: 238,40 km/h
200-400M: 44,05 km/h

8,152 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-05-30 11:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 4,363 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 8,152 sec
0-400M: 9,715 sec
TOTAL TIME: 10,732 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,35 km/h
400M: 238,40 km/h
200-400M: 44,05 km/h

9,715 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-05-30 11:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 1,724 sec
0-100M: 4,363 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 8,152 sec
0-400M: 9,715 sec
TOTAL TIME: 10,732 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,35 km/h
400M: 238,40 km/h
200-400M: 44,05 km/h

3,278 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-05-29 13:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,733 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,492 sec
0-200M: 6,556 sec 
0-300M: 8,278 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,567 sec
200-400M: 3,278 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,87 km/h
400M: 242,52 km/h
200-400M: 48,65 km/h

194,58 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2010-05-30 13:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,714 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,507 sec 
0-300M: 8,250 sec
0-400M: 9,832 sec
TOTAL TIME: 10,298 sec
200-400M: 3,325 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,58 km/h
400M: 234,51 km/h
200-400M: 39,93 km/h

242,52 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-05-29 13:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,733 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,492 sec
0-200M: 6,556 sec 
0-300M: 8,278 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,567 sec
200-400M: 3,278 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,87 km/h
400M: 242,52 km/h
200-400M: 48,65 km/h

49,75 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-05-29 16:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,327 sec
0-18M: 1,757 sec
0-100M: 4,494 sec
0-200M: 6,574 sec 
0-300M: 8,314 sec
0-400M: 9,891 sec
TOTAL TIME: 11,218 sec
200-400M: 3,317 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,90 km/h
400M: 239,65 km/h
200-400M: 49,75 km/h

Moto True Street [2012]0,409 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-04-29 13:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,409 sec
0-18M: 1,881 sec
0-100M: 4,630 sec
0-200M: 6,738 sec 
0-300M: 8,493 sec
0-400M: 10,084 sec
TOTAL TIME: 10,493 sec
200-400M: 3,346 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,34 km/h
400M: 235,14 km/h
200-400M: 44,80 km/h

1,694 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,673 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 8,200 sec
0-400M: 9,786 sec
TOTAL TIME: 10,459 sec
200-400M: 3,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,53 km/h
400M: 236,30 km/h
200-400M: 45,77 km/h

4,285 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-06-03 16:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,285 sec
0-200M: 6,336 sec 
0-300M: 8,156 sec
0-400M: 9,821 sec
TOTAL TIME: 10,383 sec
200-400M: 3,485 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,85 km/h
400M: 226,34 km/h
200-400M: 32,49 km/h

6,336 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-06-03 16:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,562 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,285 sec
0-200M: 6,336 sec 
0-300M: 8,156 sec
0-400M: 9,821 sec
TOTAL TIME: 10,383 sec
200-400M: 3,485 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,85 km/h
400M: 226,34 km/h
200-400M: 32,49 km/h

8,074 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-06-03 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 1,701 sec
0-100M: 4,301 sec
0-200M: 6,354 sec 
0-300M: 8,074 sec
0-400M: 9,663 sec
TOTAL TIME: 10,237 sec
200-400M: 3,309 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,17 km/h
400M: 225,04 km/h
200-400M: 30,87 km/h

9,653 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-03 10:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,763 sec
0-100M: 4,338 sec
0-200M: 6,385 sec 
0-300M: 8,099 sec
0-400M: 9,653 sec
TOTAL TIME: 10,306 sec
200-400M: 3,268 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,58 km/h
400M: 239,10 km/h
200-400M: 46,52 km/h

3,253 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1300 15

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,599 sec
0-18M: 1,939 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,707 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,960 sec
TOTAL TIME: 10,559 sec
200-400M: 3,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,79 km/h
400M: 244,29 km/h
200-400M: 48,50 km/h

198,22 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1300 15

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 05:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,551 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,555 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,832 sec
TOTAL TIME: 10,383 sec
200-400M: 3,277 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,22 km/h
400M: 239,50 km/h
200-400M: 41,28 km/h

244,29 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1300 15

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,599 sec
0-18M: 1,939 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,707 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,960 sec
TOTAL TIME: 10,559 sec
200-400M: 3,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,79 km/h
400M: 244,29 km/h
200-400M: 48,50 km/h

48,90 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 17:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,606 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,350 sec
0-200M: 6,405 sec 
0-300M: 8,136 sec
0-400M: 9,703 sec
TOTAL TIME: 10,309 sec
200-400M: 3,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,98 km/h
400M: 240,88 km/h
200-400M: 48,90 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,061 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo