Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1983
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2005] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
Auto BT1 [2005] 2 0 11 11 0 0 6 1 2 1 1
Auto BT1 [2008] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
Auto BT2 [2008] 1 0 9 9 0 3 4 0 1 1 0
Auto True Street [2009] 1 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0
TOTAL RACES: 6 6 0 34 34 0 3 22 1 5 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2005]0,526 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 14:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,526 sec
0-18M: 1,886 sec
0-100M: 4,947 sec
0-200M: 7,346 sec 
0-300M: 9,320 sec
0-400M: 11,104 sec
TOTAL TIME: 11,630 sec
200-400M: 3,758 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,89 km/h
400M: 211,43 km/h
200-400M: 42,54 km/h

1,775 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

4,776 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

7,139 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

9,094 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

10,856 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

3,717 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

171,16 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

213,98 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:36:00

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,776 sec
0-200M: 7,139 sec 
0-300M: 9,094 sec
0-400M: 10,856 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 3,717 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,16 km/h
400M: 213,98 km/h
200-400M: 42,82 km/h

47,64 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-05-27 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 3,238 sec
0-18M: 1,802 sec
0-100M: 4,980 sec
0-200M: 7,551 sec 
0-300M: 9,602 sec
0-400M: 11,425 sec
TOTAL TIME: 14,663 sec
200-400M: 3,874 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,37 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 47,64 km/h

Auto BT1 [2005]0,576 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 13:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,229 sec
0-100M: 5,855 sec
0-200M: 8,553 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,478 sec
TOTAL TIME: 13,054 sec
200-400M: 3,925 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,93 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,141 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-23 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 2,141 sec
0-100M: 5,736 sec
0-200M: 8,422 sec 
0-300M: 10,502 sec
0-400M: 12,299 sec
TOTAL TIME: 13,351 sec
200-400M: 3,877 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,26 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,736 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-23 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 2,141 sec
0-100M: 5,736 sec
0-200M: 8,422 sec 
0-300M: 10,502 sec
0-400M: 12,299 sec
TOTAL TIME: 13,351 sec
200-400M: 3,877 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,26 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,422 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-23 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 2,141 sec
0-100M: 5,736 sec
0-200M: 8,422 sec 
0-300M: 10,502 sec
0-400M: 12,299 sec
TOTAL TIME: 13,351 sec
200-400M: 3,877 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,26 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,502 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-23 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 2,141 sec
0-100M: 5,736 sec
0-200M: 8,422 sec 
0-300M: 10,502 sec
0-400M: 12,299 sec
TOTAL TIME: 13,351 sec
200-400M: 3,877 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,26 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,299 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-23 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 2,141 sec
0-100M: 5,736 sec
0-200M: 8,422 sec 
0-300M: 10,502 sec
0-400M: 12,299 sec
TOTAL TIME: 13,351 sec
200-400M: 3,877 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,26 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,819 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,274 sec
0-18M: 2,586 sec
0-100M: 6,335 sec
0-200M: 8,964 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,783 sec
TOTAL TIME: 14,057 sec
200-400M: 3,819 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,16 km/h
400M: 206,25 km/h
200-400M: 47,09 km/h

159,16 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,274 sec
0-18M: 2,586 sec
0-100M: 6,335 sec
0-200M: 8,964 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,783 sec
TOTAL TIME: 14,057 sec
200-400M: 3,819 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,16 km/h
400M: 206,25 km/h
200-400M: 47,09 km/h

211,24 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 15:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,192 sec
0-100M: 5,863 sec
0-200M: 8,566 sec 
0-300M: 10,672 sec
0-400M: 12,482 sec
TOTAL TIME: 13,589 sec
200-400M: 3,916 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 211,24 km/h
200-400M: 0,00 km/h

58,32 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-23 11:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,125 sec
0-18M: 2,150 sec
0-100M: 5,900 sec
0-200M: 8,634 sec 
0-300M: 10,751 sec
0-400M: 12,568 sec
TOTAL TIME: 13,693 sec
200-400M: 3,934 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,44 km/h
400M: 209,76 km/h
200-400M: 58,32 km/h

Auto BT1 [2008]0,637 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:40:54

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,648 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,528 sec
TOTAL TIME: 12,165 sec
200-400M: 3,880 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 199,55 km/h
200-400M: 40,40 km/h

1,873 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:40:54

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,648 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,528 sec
TOTAL TIME: 12,165 sec
200-400M: 3,880 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 199,55 km/h
200-400M: 40,40 km/h

7,648 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:40:54

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,648 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,528 sec
TOTAL TIME: 12,165 sec
200-400M: 3,880 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 199,55 km/h
200-400M: 40,40 km/h

11,528 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:40:54

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,648 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,528 sec
TOTAL TIME: 12,165 sec
200-400M: 3,880 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 199,55 km/h
200-400M: 40,40 km/h

3,880 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:40:54

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,648 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,528 sec
TOTAL TIME: 12,165 sec
200-400M: 3,880 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 199,55 km/h
200-400M: 40,40 km/h

159,15 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2014-06-01 13:40:54

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,648 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,528 sec
TOTAL TIME: 12,165 sec
200-400M: 3,880 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 199,55 km/h
200-400M: 40,40 km/h

207,01 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 14:09:41

TIME INFORMATION
RT: 1,221 sec
0-18M: 1,949 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,873 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,931 sec
TOTAL TIME: 13,152 sec
200-400M: 4,058 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,66 km/h
400M: 207,01 km/h
200-400M: 48,35 km/h

49,06 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
MAZDA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2014-05-31 15:58:48

TIME INFORMATION
RT: 1,907 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,930 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,022 sec
TOTAL TIME: 13,929 sec
200-400M: 4,092 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,65 km/h
400M: 205,71 km/h
200-400M: 49,06 km/h

Auto BT2 [2008]0,628 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Free Run
2010-11-20 15:11:22

TIME INFORMATION
RT: 0,628 sec
0-18M: 1,643 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,417 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,640 sec
TOTAL TIME: 12,268 sec
200-400M: 4,223 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,96 km/h
400M: 185,85 km/h
200-400M: 37,89 km/h

1,636 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Free Run
2010-11-20 15:22:57

TIME INFORMATION
RT: 1,095 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,469 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,738 sec
TOTAL TIME: 12,833 sec
200-400M: 4,269 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,33 km/h
400M: 185,18 km/h
200-400M: 39,85 km/h

7,357 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-11-21 10:12:38

TIME INFORMATION
RT: 3,186 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,357 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,545 sec
TOTAL TIME: 14,731 sec
200-400M: 4,188 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,68 km/h
400M: 186,23 km/h
200-400M: 36,55 km/h

11,545 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-11-21 10:12:38

TIME INFORMATION
RT: 3,186 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,357 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,545 sec
TOTAL TIME: 14,731 sec
200-400M: 4,188 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,68 km/h
400M: 186,23 km/h
200-400M: 36,55 km/h

4,153 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-11-21 15:00:27

TIME INFORMATION
RT: 0,905 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,620 sec
200-400M: 4,153 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,21 km/h
400M: 189,37 km/h
200-400M: 37,16 km/h

152,21 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-11-21 15:00:27

TIME INFORMATION
RT: 0,905 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,620 sec
200-400M: 4,153 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,21 km/h
400M: 189,37 km/h
200-400M: 37,16 km/h

189,37 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-11-21 15:00:27

TIME INFORMATION
RT: 0,905 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,620 sec
200-400M: 4,153 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,21 km/h
400M: 189,37 km/h
200-400M: 37,16 km/h

39,85 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
EVO 9

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Free Run
2010-11-20 15:22:57

TIME INFORMATION
RT: 1,095 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,469 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,738 sec
TOTAL TIME: 12,833 sec
200-400M: 4,269 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,33 km/h
400M: 185,18 km/h
200-400M: 39,85 km/h

Auto True Street [2009]1,237 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 13:53:29

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,983 sec
TOTAL TIME: 15,220 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,89 km/h
400M: 168,61 km/h
200-400M: 35,72 km/h

2,244 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 13:53:29

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,983 sec
TOTAL TIME: 15,220 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,89 km/h
400M: 168,61 km/h
200-400M: 35,72 km/h

9,212 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 13:53:29

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,983 sec
TOTAL TIME: 15,220 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,89 km/h
400M: 168,61 km/h
200-400M: 35,72 km/h

13,983 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 13:53:29

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,983 sec
TOTAL TIME: 15,220 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,89 km/h
400M: 168,61 km/h
200-400M: 35,72 km/h

4,771 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 13:53:29

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,983 sec
TOTAL TIME: 15,220 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,89 km/h
400M: 168,61 km/h
200-400M: 35,72 km/h

132,89 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 13:53:29

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,983 sec
TOTAL TIME: 15,220 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,89 km/h
400M: 168,61 km/h
200-400M: 35,72 km/h

168,61 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 13:53:29

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,983 sec
TOTAL TIME: 15,220 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,89 km/h
400M: 168,61 km/h
200-400M: 35,72 km/h

140,62 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 15:28:08

TIME INFORMATION
RT: 2,115 sec
0-18M: 2,299 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,650 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,660 sec
TOTAL TIME: 16,775 sec
200-400M: 5,010 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 23,01 km/h
400M: 163,63 km/h
200-400M: 140,62 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,030 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo