Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ 
 FIRST NAME: ΚΩΣΤΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1986
 BIRTH PLACE: ΒΟΛΟΣ
 RESIDENSE: ΒΟΛΟΣ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 3 [1999] 2 0 8 8 0 0 6 0 0 2 0
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 3 0 14 10 4 1 9 3 1 0 0
Moto Mini Open [1999] 1 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 0 6 6 0 0 4 0 1 1 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL RACES: 7 8 0 33 29 4 1 23 4 2 3 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 3 [1999]0,759 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-06-23 20:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,759 sec
0-18M: 2,091 sec
0-100M: 5,188 sec
0-200M: 7,551 sec 
0-300M: 9,521 sec
0-400M: 11,306 sec
TOTAL TIME: 12,065 sec
200-400M: 3,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,95 km/h
400M: 213,07 km/h
200-400M: 41,12 km/h

1,737 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 13:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,019 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,923 sec 
0-300M: 8,830 sec
0-400M: 10,567 sec
TOTAL TIME: 11,586 sec
200-400M: 3,644 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,13 km/h
400M: 217,27 km/h
200-400M: 42,14 km/h

4,641 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 13:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,019 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,923 sec 
0-300M: 8,830 sec
0-400M: 10,567 sec
TOTAL TIME: 11,586 sec
200-400M: 3,644 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,13 km/h
400M: 217,27 km/h
200-400M: 42,14 km/h

6,923 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 13:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,019 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,923 sec 
0-300M: 8,830 sec
0-400M: 10,567 sec
TOTAL TIME: 11,586 sec
200-400M: 3,644 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,13 km/h
400M: 217,27 km/h
200-400M: 42,14 km/h

8,829 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,885 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 4,675 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 8,829 sec
0-400M: 10,540 sec
TOTAL TIME: 11,425 sec
200-400M: 3,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,36 km/h
400M: 215,55 km/h
200-400M: 38,19 km/h

10,540 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,885 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 4,675 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 8,829 sec
0-400M: 10,540 sec
TOTAL TIME: 11,425 sec
200-400M: 3,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,36 km/h
400M: 215,55 km/h
200-400M: 38,19 km/h

3,602 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,885 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 4,675 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 8,829 sec
0-400M: 10,540 sec
TOTAL TIME: 11,425 sec
200-400M: 3,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,36 km/h
400M: 215,55 km/h
200-400M: 38,19 km/h

177,36 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,885 sec
0-18M: 1,847 sec
0-100M: 4,675 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 8,829 sec
0-400M: 10,540 sec
TOTAL TIME: 11,425 sec
200-400M: 3,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,36 km/h
400M: 215,55 km/h
200-400M: 38,19 km/h

217,27 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 13:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,019 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,923 sec 
0-300M: 8,830 sec
0-400M: 10,567 sec
TOTAL TIME: 11,586 sec
200-400M: 3,644 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,13 km/h
400M: 217,27 km/h
200-400M: 42,14 km/h

42,51 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
KAWASAKI 636

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-06-24 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,905 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 4,659 sec
0-200M: 6,944 sec 
0-300M: 8,857 sec
0-400M: 10,607 sec
TOTAL TIME: 11,512 sec
200-400M: 3,663 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,35 km/h
400M: 214,86 km/h
200-400M: 42,51 km/h

Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,713 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 2,337 sec
0-100M: 6,002 sec
0-200M: 9,131 sec 
0-300M: 11,917 sec
0-400M: 14,644 sec
TOTAL TIME: 15,357 sec
200-400M: 5,513 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,19 km/h
400M: 129,19 km/h
200-400M: 5,00 km/h

2,011 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 2,011 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,627 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,820 sec
TOTAL TIME: 14,683 sec
200-400M: 5,193 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,37 km/h
400M: 150,28 km/h
200-400M: 22,91 km/h

5,404 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-09-12 15:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,916 sec
0-18M: 2,027 sec
0-100M: 5,404 sec
0-200M: 8,372 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,495 sec
TOTAL TIME: 14,411 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,12 km/h
400M: 150,57 km/h
200-400M: 21,45 km/h

8,372 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-09-12 15:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,916 sec
0-18M: 2,027 sec
0-100M: 5,404 sec
0-200M: 8,372 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,495 sec
TOTAL TIME: 14,411 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,12 km/h
400M: 150,57 km/h
200-400M: 21,45 km/h

11,917 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 2,337 sec
0-100M: 6,002 sec
0-200M: 9,131 sec 
0-300M: 11,917 sec
0-400M: 14,644 sec
TOTAL TIME: 15,357 sec
200-400M: 5,513 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,19 km/h
400M: 129,19 km/h
200-400M: 5,00 km/h

13,426 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-04-01 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 2,226 sec
0-100M: 5,858 sec
0-200M: 8,906 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,426 sec
TOTAL TIME: 14,226 sec
200-400M: 4,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,33 km/h
400M: 162,06 km/h
200-400M: 33,73 km/h

4,520 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-04-01 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 2,226 sec
0-100M: 5,858 sec
0-200M: 8,906 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,426 sec
TOTAL TIME: 14,226 sec
200-400M: 4,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,33 km/h
400M: 162,06 km/h
200-400M: 33,73 km/h

131,24 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,787 sec
0-18M: 2,613 sec
0-100M: 6,334 sec
0-200M: 9,426 sec 
0-300M: 12,111 sec
0-400M: 14,692 sec
TOTAL TIME: 15,479 sec
200-400M: 5,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,24 km/h
400M: 142,73 km/h
200-400M: 11,49 km/h

162,06 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-04-01 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 2,226 sec
0-100M: 5,858 sec
0-200M: 8,906 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,426 sec
TOTAL TIME: 14,226 sec
200-400M: 4,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,33 km/h
400M: 162,06 km/h
200-400M: 33,73 km/h

33,73 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ


CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-04-01 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 2,226 sec
0-100M: 5,858 sec
0-200M: 8,906 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,426 sec
TOTAL TIME: 14,226 sec
200-400M: 4,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,33 km/h
400M: 162,06 km/h
200-400M: 33,73 km/h

Moto Mini Open [1999]0,624 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-09-12 11:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 2,076 sec
0-100M: 5,907 sec
0-200M: 9,301 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,139 sec
TOTAL TIME: 15,763 sec
200-400M: 5,838 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,58 km/h
400M: 129,21 km/h
200-400M: 12,63 km/h

1,967 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-09-11 16:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,981 sec
0-18M: 1,967 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,009 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,766 sec
TOTAL TIME: 15,747 sec
200-400M: 5,757 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,89 km/h
400M: 141,54 km/h
200-400M: 24,65 km/h

5,752 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,938 sec
0-18M: 2,083 sec
0-100M: 5,752 sec
0-200M: 9,049 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,758 sec
TOTAL TIME: 15,696 sec
200-400M: 5,709 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,18 km/h
400M: 130,59 km/h
200-400M: 11,41 km/h

9,009 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-09-11 16:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,981 sec
0-18M: 1,967 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,009 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,766 sec
TOTAL TIME: 15,747 sec
200-400M: 5,757 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,89 km/h
400M: 141,54 km/h
200-400M: 24,65 km/h

14,758 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,938 sec
0-18M: 2,083 sec
0-100M: 5,752 sec
0-200M: 9,049 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,758 sec
TOTAL TIME: 15,696 sec
200-400M: 5,709 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,18 km/h
400M: 130,59 km/h
200-400M: 11,41 km/h

5,709 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,938 sec
0-18M: 2,083 sec
0-100M: 5,752 sec
0-200M: 9,049 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,758 sec
TOTAL TIME: 15,696 sec
200-400M: 5,709 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,18 km/h
400M: 130,59 km/h
200-400M: 11,41 km/h

119,18 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,938 sec
0-18M: 2,083 sec
0-100M: 5,752 sec
0-200M: 9,049 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,758 sec
TOTAL TIME: 15,696 sec
200-400M: 5,709 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,18 km/h
400M: 130,59 km/h
200-400M: 11,41 km/h

141,54 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-09-11 16:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,981 sec
0-18M: 1,967 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,009 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,766 sec
TOTAL TIME: 15,747 sec
200-400M: 5,757 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,89 km/h
400M: 141,54 km/h
200-400M: 24,65 km/h

24,65 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-09-11 16:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,981 sec
0-18M: 1,967 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,009 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,766 sec
TOTAL TIME: 15,747 sec
200-400M: 5,757 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,89 km/h
400M: 141,54 km/h
200-400M: 24,65 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,556 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

1,203 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

3,411 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

5,290 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

6,923 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

8,409 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

3,090 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-14 11:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,768 sec
0-18M: 1,301 sec
0-100M: 3,695 sec
0-200M: 5,611 sec 
0-300M: 7,223 sec
0-400M: 8,701 sec
TOTAL TIME: 9,469 sec
200-400M: 3,090 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,40 km/h
400M: 254,21 km/h
200-400M: 47,81 km/h

208,41 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

255,13 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-09-13 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,203 sec
0-100M: 3,411 sec
0-200M: 5,290 sec 
0-300M: 6,923 sec
0-400M: 8,409 sec
TOTAL TIME: 8,965 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,41 km/h
400M: 255,13 km/h
200-400M: 46,72 km/h

50,27 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2008-09-14 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,217 sec
0-100M: 3,462 sec
0-200M: 5,365 sec 
0-300M: 7,006 sec
0-400M: 8,499 sec
TOTAL TIME: 9,062 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,47 km/h
400M: 248,74 km/h
200-400M: 50,27 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,795 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 2,031 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,801 sec 
0-300M: 8,526 sec
0-400M: 10,067 sec
TOTAL TIME: 10,862 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,20 km/h
400M: 241,62 km/h
200-400M: 45,42 km/h

1,962 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 18:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,962 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,677 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,818 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,27 km/h
200-400M: 43,64 km/h

6,677 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 18:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,962 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,677 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,818 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,27 km/h
200-400M: 43,64 km/h

8,395 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 18:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,962 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,677 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,818 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,27 km/h
200-400M: 43,64 km/h

9,934 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 18:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,962 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,677 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,818 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,27 km/h
200-400M: 43,64 km/h

3,257 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 18:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,962 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,677 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,818 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,27 km/h
200-400M: 43,64 km/h

196,63 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 18:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,884 sec
0-18M: 1,962 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,677 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,818 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,63 km/h
400M: 240,27 km/h
200-400M: 43,64 km/h

241,62 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 2,031 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,801 sec 
0-300M: 8,526 sec
0-400M: 10,067 sec
TOTAL TIME: 10,862 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,20 km/h
400M: 241,62 km/h
200-400M: 45,42 km/h

45,42 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 2,031 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,801 sec 
0-300M: 8,526 sec
0-400M: 10,067 sec
TOTAL TIME: 10,862 sec
200-400M: 3,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,20 km/h
400M: 241,62 km/h
200-400M: 45,42 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,060 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo