Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 FIRST NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 3 0 15 15 0 0 10 3 2 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 3 0 14 14 0 0 11 2 1 0 0
TOTAL RACES: 6 6 0 29 29 0 0 21 5 3 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,540 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,540 sec
0-18M: 1,910 sec
0-100M: 4,717 sec
0-200M: 6,941 sec 
0-300M: 8,817 sec
0-400M: 10,523 sec
TOTAL TIME: 11,063 sec
200-400M: 3,582 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,00 km/h
400M: 215,79 km/h
200-400M: 35,79 km/h

1,771 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,725 sec
0-18M: 1,771 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,583 sec 
0-300M: 8,397 sec
0-400M: 10,049 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,466 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,03 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 45,54 km/h

4,426 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,725 sec
0-18M: 1,771 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,583 sec 
0-300M: 8,397 sec
0-400M: 10,049 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,466 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,03 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 45,54 km/h

6,583 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,725 sec
0-18M: 1,771 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,583 sec 
0-300M: 8,397 sec
0-400M: 10,049 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,466 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,03 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 45,54 km/h

8,397 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,725 sec
0-18M: 1,771 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,583 sec 
0-300M: 8,397 sec
0-400M: 10,049 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,466 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,03 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 45,54 km/h

10,049 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,725 sec
0-18M: 1,771 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,583 sec 
0-300M: 8,397 sec
0-400M: 10,049 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,466 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,03 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 45,54 km/h

3,450 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 4,662 sec
0-200M: 6,808 sec 
0-300M: 8,615 sec
0-400M: 10,258 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,73 km/h
400M: 227,39 km/h
200-400M: 40,66 km/h

186,73 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 4,662 sec
0-200M: 6,808 sec 
0-300M: 8,615 sec
0-400M: 10,258 sec
TOTAL TIME: 10,951 sec
200-400M: 3,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,73 km/h
400M: 227,39 km/h
200-400M: 40,66 km/h

228,57 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,725 sec
0-18M: 1,771 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,583 sec 
0-300M: 8,397 sec
0-400M: 10,049 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,466 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,03 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 45,54 km/h

47,35 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-09-02 16:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,709 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 5,128 sec
0-200M: 7,546 sec 
0-300M: 9,472 sec
0-400M: 11,194 sec
TOTAL TIME: 11,903 sec
200-400M: 3,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,12 km/h
400M: 217,47 km/h
200-400M: 47,35 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,459 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-09-13 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,459 sec
0-18M: 2,161 sec
0-100M: 4,915 sec
0-200M: 7,046 sec 
0-300M: 8,827 sec
0-400M: 10,438 sec
TOTAL TIME: 10,897 sec
200-400M: 3,392 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,40 km/h
400M: 232,73 km/h
200-400M: 47,33 km/h

1,691 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,691 sec
0-100M: 4,312 sec
0-200M: 6,426 sec 
0-300M: 8,212 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,597 sec
200-400M: 3,408 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 229,58 km/h
200-400M: 40,85 km/h

4,312 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,691 sec
0-100M: 4,312 sec
0-200M: 6,426 sec 
0-300M: 8,212 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,597 sec
200-400M: 3,408 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 229,58 km/h
200-400M: 40,85 km/h

6,426 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,691 sec
0-100M: 4,312 sec
0-200M: 6,426 sec 
0-300M: 8,212 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,597 sec
200-400M: 3,408 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 229,58 km/h
200-400M: 40,85 km/h

8,212 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,691 sec
0-100M: 4,312 sec
0-200M: 6,426 sec 
0-300M: 8,212 sec
0-400M: 9,834 sec
TOTAL TIME: 10,597 sec
200-400M: 3,408 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,73 km/h
400M: 229,58 km/h
200-400M: 40,85 km/h

9,823 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:06:00

TIME INFORMATION
RT: 2,619 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,354 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 8,218 sec
0-400M: 9,823 sec
TOTAL TIME: 12,442 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,04 km/h
400M: 235,59 km/h
200-400M: 48,55 km/h

3,291 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,516 sec
0-200M: 6,610 sec 
0-300M: 8,338 sec
0-400M: 9,901 sec
TOTAL TIME: 10,554 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,40 km/h
400M: 241,26 km/h
200-400M: 52,86 km/h

192,04 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,736 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 4,548 sec
0-200M: 6,682 sec 
0-300M: 8,442 sec
0-400M: 10,023 sec
TOTAL TIME: 11,759 sec
200-400M: 3,341 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,04 km/h
400M: 239,79 km/h
200-400M: 47,75 km/h

241,26 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,516 sec
0-200M: 6,610 sec 
0-300M: 8,338 sec
0-400M: 9,901 sec
TOTAL TIME: 10,554 sec
200-400M: 3,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,40 km/h
400M: 241,26 km/h
200-400M: 52,86 km/h

56,55 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,118 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,539 sec
0-200M: 6,776 sec 
0-300M: 8,579 sec
0-400M: 10,189 sec
TOTAL TIME: 11,307 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,77 km/h
400M: 237,32 km/h
200-400M: 56,55 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,025 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo