Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΒΟΥΡΟΣ 
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - FIAT UNO TURBO 1800cc © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - FIAT UNO TURBO 1.4 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - FIAT UNO TURBO 1.4 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1979
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2005
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: vouros
FIAT UNO TURBO 1800cc FIAT UNO TURBO 1.4 FIAT UNO TURBO 1.4

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 1 1 3 3 0 0 1 0 0 1 1
Auto AT1 [2006] 6 2 33 28 5 0 20 0 6 4 3
Auto T2 [1999] 2 1 6 6 0 0 3 0 1 1 1
Auto AT1.1 [2006] 1 1 6 6 0 0 3 0 1 1 1
Auto T1 [1999] 4 3 21 17 4 8 6 0 0 3 4
Auto BT2 [2005] 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
Auto BT1 [2008] 5 2 20 19 1 0 12 1 3 2 2
Auto BT2 [2008] 1 0 6 6 0 0 3 0 1 1 1
Auto True Street [2009] 5 0 23 23 0 1 14 3 4 1 0
Auto AT1 [2008] 15 8 59 48 11 2 35 0 4 7 11
Auto True Street 13 [2011] 1 1 6 5 1 0 4 0 0 1 1
Auto Index 8 [2015] 1 0 5 4 1 1 3 0 0 1 0
TOTAL RACES: 34 43 19 190 167 23 12 105 4 20 24 25

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]0,632 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 12:28:45

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,422 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,085 sec
TOTAL TIME: 11,717 sec
200-400M: 3,663 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 223,32 km/h
200-400M: 59,76 km/h

1,660 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:33:12

TIME INFORMATION
RT: 2,377 sec
0-18M: 1,660 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,104 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,892 sec
TOTAL TIME: 18,269 sec
200-400M: 7,788 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,87 km/h
400M: 82,49 km/h
200-400M: -29,38 km/h

7,422 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 12:28:45

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,422 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,085 sec
TOTAL TIME: 11,717 sec
200-400M: 3,663 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 223,32 km/h
200-400M: 59,76 km/h

11,085 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 12:28:45

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,422 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,085 sec
TOTAL TIME: 11,717 sec
200-400M: 3,663 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 223,32 km/h
200-400M: 59,76 km/h

3,624 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:42:13

TIME INFORMATION
RT: 2,322 sec
0-18M: 1,956 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,684 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,308 sec
TOTAL TIME: 13,630 sec
200-400M: 3,624 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,89 km/h
400M: 223,88 km/h
200-400M: 56,99 km/h

166,89 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:42:13

TIME INFORMATION
RT: 2,322 sec
0-18M: 1,956 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,684 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,308 sec
TOTAL TIME: 13,630 sec
200-400M: 3,624 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,89 km/h
400M: 223,88 km/h
200-400M: 56,99 km/h

223,88 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:42:13

TIME INFORMATION
RT: 2,322 sec
0-18M: 1,956 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,684 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,308 sec
TOTAL TIME: 13,630 sec
200-400M: 3,624 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,89 km/h
400M: 223,88 km/h
200-400M: 56,99 km/h

59,76 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 12:28:45

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,422 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,085 sec
TOTAL TIME: 11,717 sec
200-400M: 3,663 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 223,32 km/h
200-400M: 59,76 km/h

Auto AT1 [2006]0,533 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Finals
2007-12-23 16:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,533 sec
0-18M: 2,516 sec
0-100M: 9,731 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,533 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,593 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2006-09-03 09:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 4,657 sec
0-200M: 7,537 sec 
0-300M: 9,917 sec
0-400M: 11,942 sec
TOTAL TIME: 12,633 sec
200-400M: 4,405 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,08 km/h
400M: 189,32 km/h
200-400M: 54,24 km/h

4,650 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,708 sec
0-100M: 4,650 sec
0-200M: 7,014 sec 
0-300M: 9,020 sec
0-400M: 10,824 sec
TOTAL TIME: 11,416 sec
200-400M: 3,810 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,05 km/h
400M: 207,70 km/h
200-400M: 41,65 km/h

7,014 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,708 sec
0-100M: 4,650 sec
0-200M: 7,014 sec 
0-300M: 9,020 sec
0-400M: 10,824 sec
TOTAL TIME: 11,416 sec
200-400M: 3,810 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,05 km/h
400M: 207,70 km/h
200-400M: 41,65 km/h

9,020 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,708 sec
0-100M: 4,650 sec
0-200M: 7,014 sec 
0-300M: 9,020 sec
0-400M: 10,824 sec
TOTAL TIME: 11,416 sec
200-400M: 3,810 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,05 km/h
400M: 207,70 km/h
200-400M: 41,65 km/h

10,808 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-05-27 10:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,921 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,673 sec
0-200M: 7,039 sec 
0-300M: 9,025 sec
0-400M: 10,808 sec
TOTAL TIME: 12,729 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,84 km/h
400M: 210,38 km/h
200-400M: 43,54 km/h

3,622 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-12-22 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 4,318 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 4,834 sec
0-200M: 7,216 sec 
0-300M: 9,117 sec
0-400M: 10,838 sec
TOTAL TIME: 15,156 sec
200-400M: 3,622 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

172,86 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 14:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,818 sec
0-200M: 7,202 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,898 sec
TOTAL TIME: 11,482 sec
200-400M: 3,696 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,86 km/h
400M: 209,06 km/h
200-400M: 36,20 km/h

219,13 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-12-22 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 4,318 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 4,834 sec
0-200M: 7,216 sec 
0-300M: 9,117 sec
0-400M: 10,838 sec
TOTAL TIME: 15,156 sec
200-400M: 3,622 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

77,68 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 6,676 sec
0-200M: 11,056 sec 
0-300M: 13,897 sec
0-400M: 16,037 sec
TOTAL TIME: 16,695 sec
200-400M: 4,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 104,25 km/h
400M: 181,93 km/h
200-400M: 77,68 km/h

Auto T2 [1999]0,583 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-10-16 18:24:03

TIME INFORMATION
RT: 0,583 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 5,034 sec
0-200M: 7,610 sec 
0-300M: 9,842 sec
0-400M: 11,757 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,147 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 189,46 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,803 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-02 20:11:20

TIME INFORMATION
RT: 1,799 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 4,865 sec
0-200M: 7,378 sec 
0-300M: 9,689 sec
0-400M: 11,626 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 189,21 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,865 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-02 20:11:20

TIME INFORMATION
RT: 1,799 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 4,865 sec
0-200M: 7,378 sec 
0-300M: 9,689 sec
0-400M: 11,626 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 189,21 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,378 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-02 20:11:20

TIME INFORMATION
RT: 1,799 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 4,865 sec
0-200M: 7,378 sec 
0-300M: 9,689 sec
0-400M: 11,626 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 189,21 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,673 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:44:25

TIME INFORMATION
RT: 0,631 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,946 sec
0-200M: 7,475 sec 
0-300M: 9,673 sec
0-400M: 11,551 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 195,23 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,551 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:44:25

TIME INFORMATION
RT: 0,631 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,946 sec
0-200M: 7,475 sec 
0-300M: 9,673 sec
0-400M: 11,551 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,076 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 195,23 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,052 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-02 12:04:59

TIME INFORMATION
RT: 2,375 sec
0-18M: 1,920 sec
0-100M: 5,054 sec
0-200M: 7,586 sec 
0-300M: 9,771 sec
0-400M: 11,638 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,22 km/h
200-400M: 0,00 km/h

196,22 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-02 12:04:59

TIME INFORMATION
RT: 2,375 sec
0-18M: 1,920 sec
0-100M: 5,054 sec
0-200M: 7,586 sec 
0-300M: 9,771 sec
0-400M: 11,638 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,22 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto AT1.1 [2006]0,565 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-04-16 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,565 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,710 sec
0-200M: 7,205 sec 
0-300M: 9,307 sec
0-400M: 11,212 sec
TOTAL TIME: 11,777 sec
200-400M: 4,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,23 km/h
400M: 194,05 km/h
200-400M: 33,82 km/h

1,545 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,545 sec
0-100M: 4,614 sec
0-200M: 7,110 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,696 sec
TOTAL TIME: 12,691 sec
200-400M: 4,586 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,09 km/h
400M: 145,65 km/h
200-400M: -14,44 km/h

4,614 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,545 sec
0-100M: 4,614 sec
0-200M: 7,110 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,696 sec
TOTAL TIME: 12,691 sec
200-400M: 4,586 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,09 km/h
400M: 145,65 km/h
200-400M: -14,44 km/h

7,110 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 19:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,995 sec
0-18M: 1,545 sec
0-100M: 4,614 sec
0-200M: 7,110 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,696 sec
TOTAL TIME: 12,691 sec
200-400M: 4,586 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,09 km/h
400M: 145,65 km/h
200-400M: -14,44 km/h

9,307 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-04-16 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,565 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,710 sec
0-200M: 7,205 sec 
0-300M: 9,307 sec
0-400M: 11,212 sec
TOTAL TIME: 11,777 sec
200-400M: 4,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,23 km/h
400M: 194,05 km/h
200-400M: 33,82 km/h

11,212 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-04-16 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,565 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,710 sec
0-200M: 7,205 sec 
0-300M: 9,307 sec
0-400M: 11,212 sec
TOTAL TIME: 11,777 sec
200-400M: 4,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,23 km/h
400M: 194,05 km/h
200-400M: 33,82 km/h

3,950 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 16:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,303 sec
0-18M: 1,725 sec
0-100M: 4,855 sec
0-200M: 7,345 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,598 sec
200-400M: 3,950 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,92 km/h
400M: 197,74 km/h
200-400M: 36,82 km/h

160,92 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 16:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,303 sec
0-18M: 1,725 sec
0-100M: 4,855 sec
0-200M: 7,345 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,598 sec
200-400M: 3,950 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,92 km/h
400M: 197,74 km/h
200-400M: 36,82 km/h

197,74 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Qualification
2006-04-15 16:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,303 sec
0-18M: 1,725 sec
0-100M: 4,855 sec
0-200M: 7,345 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,295 sec
TOTAL TIME: 12,598 sec
200-400M: 3,950 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,92 km/h
400M: 197,74 km/h
200-400M: 36,82 km/h

40,55 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto AT1.1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-04-16 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,966 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,802 sec
0-200M: 7,523 sec 
0-300M: 9,697 sec
0-400M: 11,642 sec
TOTAL TIME: 12,608 sec
200-400M: 4,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,59 km/h
400M: 191,14 km/h
200-400M: 40,55 km/h

Auto T1 [1999]0,584 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:42:43

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,859 sec
0-200M: 7,415 sec 
0-300M: 9,656 sec
0-400M: 11,573 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 190,29 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,743 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,692 sec
0-18M: 1,743 sec
0-100M: 4,904 sec
0-200M: 7,506 sec 
0-300M: 9,765 sec
0-400M: 11,711 sec
TOTAL TIME: 13,403 sec
200-400M: 4,205 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,28 km/h
400M: 192,44 km/h
200-400M: 38,16 km/h

4,813 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-02 19:59:57

TIME INFORMATION
RT: 0,949 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,356 sec 
0-300M: 9,561 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,83 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,333 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,698 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,333 sec 
0-300M: 9,526 sec
0-400M: 11,397 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,064 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,526 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,698 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,333 sec 
0-300M: 9,526 sec
0-400M: 11,397 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,064 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,397 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,698 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,333 sec 
0-300M: 9,526 sec
0-400M: 11,397 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,064 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,053 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:14:14

TIME INFORMATION
RT: 3,541 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 4,842 sec
0-200M: 7,360 sec 
0-300M: 9,547 sec
0-400M: 11,413 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,053 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,38 km/h
200-400M: 0,00 km/h

154,28 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,692 sec
0-18M: 1,743 sec
0-100M: 4,904 sec
0-200M: 7,506 sec 
0-300M: 9,765 sec
0-400M: 11,711 sec
TOTAL TIME: 13,403 sec
200-400M: 4,205 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,28 km/h
400M: 192,44 km/h
200-400M: 38,16 km/h

197,44 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,698 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 4,822 sec
0-200M: 7,333 sec 
0-300M: 9,526 sec
0-400M: 11,397 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,064 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

39,54 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2005-05-14 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,953 sec 
0-300M: 10,290 sec
0-400M: 12,307 sec
TOTAL TIME: 12,994 sec
200-400M: 4,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,95 km/h
400M: 186,49 km/h
200-400M: 39,54 km/h

Auto BT2 [2005]0,584 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

2,587 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

6,771 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

10,173 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

13,001 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

15,612 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

5,439 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

117,60 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

144,12 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 6,771 sec
0-200M: 10,173 sec 
0-300M: 13,001 sec
0-400M: 15,612 sec
TOTAL TIME: 16,196 sec
200-400M: 5,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,60 km/h
400M: 144,12 km/h
200-400M: 26,52 km/h

29,76 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
GOLF GTI TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2007-06-23 19:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,591 sec
0-18M: 3,148 sec
0-100M: 7,542 sec
0-200M: 11,043 sec 
0-300M: 13,943 sec
0-400M: 16,548 sec
TOTAL TIME: 17,139 sec
200-400M: 5,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,04 km/h
400M: 143,80 km/h
200-400M: 29,76 km/h

Auto BT1 [2008]0,593 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-09-14 13:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,593 sec
0-18M: 2,090 sec
0-100M: 5,594 sec
0-200M: 8,495 sec 
0-300M: 10,755 sec
0-400M: 12,751 sec
TOTAL TIME: 13,344 sec
200-400M: 4,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,87 km/h
400M: 189,72 km/h
200-400M: 47,85 km/h

1,463 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT PUNTO GT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,581 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,828 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,08 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 58,39 km/h

5,586 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-09-14 12:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,659 sec
0-18M: 2,067 sec
0-100M: 5,586 sec
0-200M: 8,466 sec 
0-300M: 10,736 sec
0-400M: 12,732 sec
TOTAL TIME: 13,391 sec
200-400M: 4,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,81 km/h
400M: 190,13 km/h
200-400M: 49,32 km/h

6,581 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT PUNTO GT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,581 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,828 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,08 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 58,39 km/h

10,674 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 1,4

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-09-14 10:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,736 sec
0-18M: 2,191 sec
0-100M: 5,764 sec
0-200M: 8,488 sec 
0-300M: 10,674 sec
0-400M: 12,642 sec
TOTAL TIME: 13,378 sec
200-400M: 4,154 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,55 km/h
400M: 192,19 km/h
200-400M: 42,64 km/h

10,061 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT PUNTO GT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,581 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,828 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,08 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 58,39 km/h

3,480 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT PUNTO GT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,581 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,828 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,08 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 58,39 km/h

172,08 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT PUNTO GT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,581 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,828 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,08 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 58,39 km/h

230,47 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT PUNTO GT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2014-06-01 16:40:33

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,581 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,061 sec
TOTAL TIME: 10,828 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,08 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 58,39 km/h

77,65 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
PUNTO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:06:35

TIME INFORMATION
RT: 2,638 sec
0-18M: 2,017 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,262 sec
TOTAL TIME: 15,900 sec
200-400M: 4,486 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 115,79 km/h
400M: 193,44 km/h
200-400M: 77,65 km/h

Auto BT2 [2008]0,675 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2013-11-24 17:01:05

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,537 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,989 sec
TOTAL TIME: 10,664 sec
200-400M: 3,452 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,26 km/h
400M: 228,71 km/h
200-400M: 47,45 km/h

1,593 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:48:35

TIME INFORMATION
RT: 2,711 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,978 sec
TOTAL TIME: 12,689 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,21 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 52,55 km/h

6,522 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:48:35

TIME INFORMATION
RT: 2,711 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,978 sec
TOTAL TIME: 12,689 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,21 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 52,55 km/h

9,978 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:48:35

TIME INFORMATION
RT: 2,711 sec
0-18M: 1,593 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,978 sec
TOTAL TIME: 12,689 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,21 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 52,55 km/h

3,442 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:41:18

TIME INFORMATION
RT: 1,903 sec
0-18M: 1,646 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,675 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,117 sec
TOTAL TIME: 12,020 sec
200-400M: 3,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,74 km/h
400M: 232,25 km/h
200-400M: 53,51 km/h

181,26 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2013-11-24 17:01:05

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,606 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,537 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,989 sec
TOTAL TIME: 10,664 sec
200-400M: 3,452 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,26 km/h
400M: 228,71 km/h
200-400M: 47,45 km/h

232,25 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:41:18

TIME INFORMATION
RT: 1,903 sec
0-18M: 1,646 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,675 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,117 sec
TOTAL TIME: 12,020 sec
200-400M: 3,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,74 km/h
400M: 232,25 km/h
200-400M: 53,51 km/h

53,51 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:41:18

TIME INFORMATION
RT: 1,903 sec
0-18M: 1,646 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,675 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,117 sec
TOTAL TIME: 12,020 sec
200-400M: 3,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,74 km/h
400M: 232,25 km/h
200-400M: 53,51 km/h

Auto True Street [2009]0,510 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:51:13

TIME INFORMATION
RT: 0,510 sec
0-18M: 2,503 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,172 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,681 sec
TOTAL TIME: 15,191 sec
200-400M: 4,509 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,67 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,221 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-18 10:22:23

TIME INFORMATION
RT: 0,867 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,509 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,81 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,717 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
TOYOTA STARLET 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:45:05

TIME INFORMATION
RT: 0,805 sec
0-18M: 2,231 sec
0-100M: 5,717 sec
0-200M: 8,491 sec 
0-300M: 10,845 sec
0-400M: 12,856 sec
TOTAL TIME: 13,661 sec
200-400M: 4,365 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 181,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,491 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
TOYOTA STARLET 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:45:05

TIME INFORMATION
RT: 0,805 sec
0-18M: 2,231 sec
0-100M: 5,717 sec
0-200M: 8,491 sec 
0-300M: 10,845 sec
0-400M: 12,856 sec
TOTAL TIME: 13,661 sec
200-400M: 4,365 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 181,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,845 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
TOYOTA STARLET 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:45:05

TIME INFORMATION
RT: 0,805 sec
0-18M: 2,231 sec
0-100M: 5,717 sec
0-200M: 8,491 sec 
0-300M: 10,845 sec
0-400M: 12,856 sec
TOTAL TIME: 13,661 sec
200-400M: 4,365 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 181,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,856 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
TOYOTA STARLET 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:45:05

TIME INFORMATION
RT: 0,805 sec
0-18M: 2,231 sec
0-100M: 5,717 sec
0-200M: 8,491 sec 
0-300M: 10,845 sec
0-400M: 12,856 sec
TOTAL TIME: 13,661 sec
200-400M: 4,365 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 181,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,332 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Quarter Finals
2010-11-21 13:32:16

TIME INFORMATION
RT: 2,243 sec
0-18M: 2,333 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,981 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,313 sec
TOTAL TIME: 15,556 sec
200-400M: 4,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,51 km/h
400M: 182,37 km/h
200-400M: 39,86 km/h

145,13 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
TOYOTA STARLET EP70

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-05-24 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 2,350 sec
0-100M: 5,994 sec
0-200M: 8,795 sec 
0-300M: 11,080 sec
0-400M: 13,140 sec
TOTAL TIME: 13,823 sec
200-400M: 4,345 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,13 km/h
400M: 181,73 km/h
200-400M: 36,60 km/h

182,37 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Quarter Finals
2010-11-21 13:32:16

TIME INFORMATION
RT: 2,243 sec
0-18M: 2,333 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,981 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,313 sec
TOTAL TIME: 15,556 sec
200-400M: 4,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,51 km/h
400M: 182,37 km/h
200-400M: 39,86 km/h

40,58 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2010-07-17 12:10:33

TIME INFORMATION
RT: 1,016 sec
0-18M: 2,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,614 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,125 sec
TOTAL TIME: 15,141 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,69 km/h
400M: 180,27 km/h
200-400M: 40,58 km/h

Auto AT1 [2008]0,529 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 16V

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2009-09-13 16:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,529 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,846 sec 
0-300M: 8,656 sec
0-400M: 10,253 sec
TOTAL TIME: 10,782 sec
200-400M: 3,407 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,20 km/h
400M: 235,15 km/h
200-400M: 49,95 km/h

1,493 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2012-11-04 10:28:22

TIME INFORMATION
RT: 2,688 sec
0-18M: 1,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,357 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,761 sec
TOTAL TIME: 12,449 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,23 km/h
400M: 232,10 km/h
200-400M: 45,87 km/h

4,193 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 16VALVE

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:55:00

TIME INFORMATION
RT: 1,970 sec
0-18M: 1,550 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,277 sec 
0-300M: 8,012 sec
0-400M: 9,544 sec
TOTAL TIME: 11,514 sec
200-400M: 3,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,16 km/h
400M: 237,97 km/h
200-400M: 48,81 km/h

6,277 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 16VALVE

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:55:00

TIME INFORMATION
RT: 1,970 sec
0-18M: 1,550 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,277 sec 
0-300M: 8,012 sec
0-400M: 9,544 sec
TOTAL TIME: 11,514 sec
200-400M: 3,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,16 km/h
400M: 237,97 km/h
200-400M: 48,81 km/h

8,012 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 16VALVE

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:55:00

TIME INFORMATION
RT: 1,970 sec
0-18M: 1,550 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,277 sec 
0-300M: 8,012 sec
0-400M: 9,544 sec
TOTAL TIME: 11,514 sec
200-400M: 3,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,16 km/h
400M: 237,97 km/h
200-400M: 48,81 km/h

9,544 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 16VALVE

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:55:00

TIME INFORMATION
RT: 1,970 sec
0-18M: 1,550 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,277 sec 
0-300M: 8,012 sec
0-400M: 9,544 sec
TOTAL TIME: 11,514 sec
200-400M: 3,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,16 km/h
400M: 237,97 km/h
200-400M: 48,81 km/h

3,267 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO TURBO 16VALVE

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:55:00

TIME INFORMATION
RT: 1,970 sec
0-18M: 1,550 sec
0-100M: 4,193 sec
0-200M: 6,277 sec 
0-300M: 8,012 sec
0-400M: 9,544 sec
TOTAL TIME: 11,514 sec
200-400M: 3,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,16 km/h
400M: 237,97 km/h
200-400M: 48,81 km/h

189,87 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
UNO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 15:52:41

TIME INFORMATION
RT: 1,153 sec
0-18M: 1,496 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,281 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,613 sec
TOTAL TIME: 10,766 sec
200-400M: 3,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 241,44 km/h
200-400M: 51,57 km/h

244,06 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
UNO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2013-11-24 17:23:12

TIME INFORMATION
RT: 1,657 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,701 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,018 sec
TOTAL TIME: 11,675 sec
200-400M: 3,317 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,11 km/h
400M: 244,06 km/h
200-400M: 56,95 km/h

66,40 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FIAT UNO DRAG CAR

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:19:00

TIME INFORMATION
RT: 1,513 sec
0-18M: 2,432 sec
0-100M: 6,092 sec
0-200M: 8,858 sec 
0-300M: 10,934 sec
0-400M: 12,658 sec
TOTAL TIME: 14,171 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,28 km/h
400M: 215,68 km/h
200-400M: 66,40 km/h

Auto True Street 13 [2011]0,687 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:49:48

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 2,257 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,057 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,303 sec
TOTAL TIME: 13,990 sec
200-400M: 4,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,02 km/h
400M: 193,13 km/h
200-400M: 50,11 km/h

2,257 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:49:48

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 2,257 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,057 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,303 sec
TOTAL TIME: 13,990 sec
200-400M: 4,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,02 km/h
400M: 193,13 km/h
200-400M: 50,11 km/h

9,057 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:49:48

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 2,257 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,057 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,303 sec
TOTAL TIME: 13,990 sec
200-400M: 4,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,02 km/h
400M: 193,13 km/h
200-400M: 50,11 km/h

13,303 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:49:48

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 2,257 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,057 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,303 sec
TOTAL TIME: 13,990 sec
200-400M: 4,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,02 km/h
400M: 193,13 km/h
200-400M: 50,11 km/h

4,149 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-04-01 11:14:26

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 2,578 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,376 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,525 sec
TOTAL TIME: 14,221 sec
200-400M: 4,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,63 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 51,63 km/h

145,63 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-04-01 11:14:26

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 2,578 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,376 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,525 sec
TOTAL TIME: 14,221 sec
200-400M: 4,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,63 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 51,63 km/h

197,69 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-03-31 14:30:42

TIME INFORMATION
RT: 2,351 sec
0-18M: 2,432 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,194 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,343 sec
TOTAL TIME: 15,694 sec
200-400M: 4,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,27 km/h
400M: 197,69 km/h
200-400M: 52,42 km/h

52,42 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SEAT LEON

CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-03-31 14:30:42

TIME INFORMATION
RT: 2,351 sec
0-18M: 2,432 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,194 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,343 sec
TOTAL TIME: 15,694 sec
200-400M: 4,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,27 km/h
400M: 197,69 km/h
200-400M: 52,42 km/h

Auto Index 8 [2015]0,912 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2015-05-31 14:39:59

TIME INFORMATION
RT: 0,912 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,585 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,206 sec
TOTAL TIME: 12,118 sec
200-400M: 3,621 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,28 km/h
400M: 225,56 km/h
200-400M: 60,28 km/h

1,545 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 18:40:05

TIME INFORMATION
RT: 2,748 sec
0-18M: 1,545 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,907 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,542 sec
TOTAL TIME: 13,290 sec
200-400M: 3,635 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,12 km/h
400M: 209,79 km/h
200-400M: 43,67 km/h

6,797 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:48:43

TIME INFORMATION
RT: 3,198 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,797 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,320 sec
TOTAL TIME: 13,518 sec
200-400M: 3,523 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 21,90 km/h

10,320 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:48:43

TIME INFORMATION
RT: 3,198 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,797 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,320 sec
TOTAL TIME: 13,518 sec
200-400M: 3,523 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 21,90 km/h

3,523 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:48:43

TIME INFORMATION
RT: 3,198 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,797 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,320 sec
TOTAL TIME: 13,518 sec
200-400M: 3,523 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 21,90 km/h

187,40 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2015-05-30 12:48:43

TIME INFORMATION
RT: 3,198 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,797 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,320 sec
TOTAL TIME: 13,518 sec
200-400M: 3,523 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 21,90 km/h

225,56 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2015-05-31 14:39:59

TIME INFORMATION
RT: 0,912 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,585 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,206 sec
TOTAL TIME: 12,118 sec
200-400M: 3,621 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,28 km/h
400M: 225,56 km/h
200-400M: 60,28 km/h

60,28 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2015-05-31 14:39:59

TIME INFORMATION
RT: 0,912 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,585 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,206 sec
TOTAL TIME: 12,118 sec
200-400M: 3,621 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,28 km/h
400M: 225,56 km/h
200-400M: 60,28 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,131 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo