Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΦΩΣΚΟΛΟΣ 
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - BMW V8 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - BMW V8 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1965
 BIRTH PLACE: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 RESIDENSE: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 1999
 FORUMS USERNAME: cheetah!!
BMW V8 BMW V8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 12 4 50 40 10 9 26 3 0 6 6
Auto A3 [1999] 2 0 7 6 1 0 3 0 2 1 0
Auto BA2 [2005] 5 1 27 26 1 0 17 0 2 5 3
Auto BA [2002] 10 4 46 43 3 11 16 5 4 5 4
Auto BA2 [2008] 11 5 67 61 6 6 39 0 6 8 8
Auto True Street [2009] 1 0 5 4 1 0 4 1 0 0 0
TOTAL RACES: 40 41 14 202 180 22 26 105 9 14 25 21

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]0,637 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:56:10

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,886 sec
0-100M: 5,342 sec
0-200M: 8,995 sec 
0-300M: 13,866 sec
0-400M: 19,108 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 10,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 68,30 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,248 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2012-09-22 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,033 sec
0-18M: 1,248 sec
0-100M: 3,478 sec
0-200M: 5,325 sec 
0-300M: 6,873 sec
0-400M: 8,282 sec
TOTAL TIME: 10,315 sec
200-400M: 2,957 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,20 km/h
400M: 256,63 km/h
200-400M: 41,43 km/h

3,478 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2012-09-22 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,033 sec
0-18M: 1,248 sec
0-100M: 3,478 sec
0-200M: 5,325 sec 
0-300M: 6,873 sec
0-400M: 8,282 sec
TOTAL TIME: 10,315 sec
200-400M: 2,957 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,20 km/h
400M: 256,63 km/h
200-400M: 41,43 km/h

5,325 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2012-09-22 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,033 sec
0-18M: 1,248 sec
0-100M: 3,478 sec
0-200M: 5,325 sec 
0-300M: 6,873 sec
0-400M: 8,282 sec
TOTAL TIME: 10,315 sec
200-400M: 2,957 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,20 km/h
400M: 256,63 km/h
200-400M: 41,43 km/h

6,873 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2012-09-22 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,033 sec
0-18M: 1,248 sec
0-100M: 3,478 sec
0-200M: 5,325 sec 
0-300M: 6,873 sec
0-400M: 8,282 sec
TOTAL TIME: 10,315 sec
200-400M: 2,957 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,20 km/h
400M: 256,63 km/h
200-400M: 41,43 km/h

8,282 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2012-09-22 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,033 sec
0-18M: 1,248 sec
0-100M: 3,478 sec
0-200M: 5,325 sec 
0-300M: 6,873 sec
0-400M: 8,282 sec
TOTAL TIME: 10,315 sec
200-400M: 2,957 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,20 km/h
400M: 256,63 km/h
200-400M: 41,43 km/h

2,921 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2005-10-16 11:36:37

TIME INFORMATION
RT: 7,385 sec
0-18M: 1,443 sec
0-100M: 3,716 sec
0-200M: 5,612 sec 
0-300M: 7,204 sec
0-400M: 8,533 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 2,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 278,41 km/h
200-400M: 0,00 km/h

215,20 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2012-09-22 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,033 sec
0-18M: 1,248 sec
0-100M: 3,478 sec
0-200M: 5,325 sec 
0-300M: 6,873 sec
0-400M: 8,282 sec
TOTAL TIME: 10,315 sec
200-400M: 2,957 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,20 km/h
400M: 256,63 km/h
200-400M: 41,43 km/h

278,41 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2005-10-16 11:36:37

TIME INFORMATION
RT: 7,385 sec
0-18M: 1,443 sec
0-100M: 3,716 sec
0-200M: 5,612 sec 
0-300M: 7,204 sec
0-400M: 8,533 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 2,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 278,41 km/h
200-400M: 0,00 km/h

69,53 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW V8

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2012-09-22 12:59:00

TIME INFORMATION
RT: 3,896 sec
0-18M: 1,284 sec
0-100M: 3,710 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,615 sec
0-400M: 9,104 sec
TOTAL TIME: 13,000 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,20 km/h
400M: 250,73 km/h
200-400M: 69,53 km/h

Auto A3 [1999]0,709 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Qualification
2001-07-07 11:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,709 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,023 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,572 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-09-08 to 2001-09-09

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2001-09-09 12:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,572 sec
TOTAL TIME: 13,572 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

165,80 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Qualification
2001-07-07 11:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,709 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,023 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto BA2 [2005]0,597 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW Μ POWER

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 2,162 sec
0-100M: 5,956 sec
0-200M: 9,040 sec 
0-300M: 11,566 sec
0-400M: 13,816 sec
TOTAL TIME: 14,413 sec
200-400M: 4,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,44 km/h
400M: 167,07 km/h
200-400M: 36,63 km/h

1,846 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW Μ POWER

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,880 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 5,500 sec
0-200M: 8,545 sec 
0-300M: 11,049 sec
0-400M: 13,281 sec
TOTAL TIME: 14,161 sec
200-400M: 4,736 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,75 km/h
400M: 168,17 km/h
200-400M: 36,42 km/h

5,500 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW Μ POWER

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,880 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 5,500 sec
0-200M: 8,545 sec 
0-300M: 11,049 sec
0-400M: 13,281 sec
TOTAL TIME: 14,161 sec
200-400M: 4,736 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,75 km/h
400M: 168,17 km/h
200-400M: 36,42 km/h

8,516 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-12-23 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 4,083 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 5,548 sec
0-200M: 8,516 sec 
0-300M: 10,962 sec
0-400M: 13,187 sec
TOTAL TIME: 17,270 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,962 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-12-23 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 4,083 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 5,548 sec
0-200M: 8,516 sec 
0-300M: 10,962 sec
0-400M: 13,187 sec
TOTAL TIME: 17,270 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,187 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M POWER

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-12-23 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 4,083 sec
0-18M: 1,966 sec
0-100M: 5,548 sec
0-200M: 8,516 sec 
0-300M: 10,962 sec
0-400M: 13,187 sec
TOTAL TIME: 17,270 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,655 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,155 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,838 sec 
0-300M: 11,293 sec
0-400M: 13,493 sec
TOTAL TIME: 14,648 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,34 km/h
400M: 169,97 km/h
200-400M: 35,63 km/h

134,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,155 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,838 sec 
0-300M: 11,293 sec
0-400M: 13,493 sec
TOTAL TIME: 14,648 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,34 km/h
400M: 169,97 km/h
200-400M: 35,63 km/h

169,97 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,155 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 5,835 sec
0-200M: 8,838 sec 
0-300M: 11,293 sec
0-400M: 13,493 sec
TOTAL TIME: 14,648 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,34 km/h
400M: 169,97 km/h
200-400M: 35,63 km/h

39,71 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW Μ POWER

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-05-26 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,899 sec
0-18M: 2,106 sec
0-100M: 5,891 sec
0-200M: 9,033 sec 
0-300M: 11,644 sec
0-400M: 13,931 sec
TOTAL TIME: 14,830 sec
200-400M: 4,898 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,74 km/h
400M: 165,45 km/h
200-400M: 39,71 km/h

Auto BA [2002]0,113 sec
RACE - TRACK
7TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-11-30 to 2002-12-01

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2002-11-30 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,113 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,587 sec
TOTAL TIME: 14,700 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 160,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,074 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW 5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2003-04-12 09:05:00

TIME INFORMATION
RT: 1,054 sec
0-18M: 2,074 sec
0-100M: 6,010 sec
0-200M: 9,257 sec 
0-300M: 11,973 sec
0-400M: 14,370 sec
TOTAL TIME: 15,424 sec
200-400M: 5,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,40 km/h
400M: 155,51 km/h
200-400M: 36,11 km/h

5,861 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 2,095 sec
0-100M: 5,861 sec
0-200M: 8,898 sec 
0-300M: 11,370 sec
0-400M: 13,583 sec
TOTAL TIME: 14,364 sec
200-400M: 4,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,15 km/h
400M: 168,22 km/h
200-400M: 37,07 km/h

8,788 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2004-06-20 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 2,082 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,788 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,576 sec
TOTAL TIME: 14,139 sec
200-400M: 4,788 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,02 km/h
400M: 169,61 km/h
200-400M: 36,59 km/h

11,370 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 2,095 sec
0-100M: 5,861 sec
0-200M: 8,898 sec 
0-300M: 11,370 sec
0-400M: 13,583 sec
TOTAL TIME: 14,364 sec
200-400M: 4,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,15 km/h
400M: 168,22 km/h
200-400M: 37,07 km/h

13,503 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-06-20 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,141 sec
0-18M: 2,188 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,799 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,644 sec
200-400M: 4,704 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,64 km/h
400M: 173,11 km/h
200-400M: 37,47 km/h

4,634 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-11-15 to 2003-11-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2003-11-16 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,952 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,586 sec
TOTAL TIME: 14,162 sec
200-400M: 4,634 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,85 km/h
400M: 175,72 km/h
200-400M: 38,87 km/h

136,85 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-11-15 to 2003-11-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2003-11-16 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,952 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,586 sec
TOTAL TIME: 14,162 sec
200-400M: 4,634 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,85 km/h
400M: 175,72 km/h
200-400M: 38,87 km/h

175,72 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-11-15 to 2003-11-16

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2003-11-16 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,952 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,586 sec
TOTAL TIME: 14,162 sec
200-400M: 4,634 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,85 km/h
400M: 175,72 km/h
200-400M: 38,87 km/h

39,83 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-09-06 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,792 sec
0-18M: 2,541 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,836 sec
TOTAL TIME: 15,628 sec
200-400M: 5,028 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,06 km/h
400M: 162,89 km/h
200-400M: 39,83 km/h

Auto BA2 [2008]0,160 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW Μ5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-09-13 10:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,160 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,652 sec 
0-300M: 11,051 sec
0-400M: 13,188 sec
TOTAL TIME: 13,348 sec
200-400M: 4,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,83 km/h
400M: 175,70 km/h
200-400M: 37,87 km/h

1,731 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-10-03 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 2,284 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,150 sec
0-200M: 8,011 sec 
0-300M: 10,397 sec
0-400M: 12,527 sec
TOTAL TIME: 14,811 sec
200-400M: 4,516 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,33 km/h
400M: 176,59 km/h
200-400M: 37,26 km/h

5,150 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-10-03 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 2,284 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,150 sec
0-200M: 8,011 sec 
0-300M: 10,397 sec
0-400M: 12,527 sec
TOTAL TIME: 14,811 sec
200-400M: 4,516 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,33 km/h
400M: 176,59 km/h
200-400M: 37,26 km/h

8,011 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-10-03 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 2,284 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,150 sec
0-200M: 8,011 sec 
0-300M: 10,397 sec
0-400M: 12,527 sec
TOTAL TIME: 14,811 sec
200-400M: 4,516 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,33 km/h
400M: 176,59 km/h
200-400M: 37,26 km/h

10,397 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-10-03 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 2,284 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,150 sec
0-200M: 8,011 sec 
0-300M: 10,397 sec
0-400M: 12,527 sec
TOTAL TIME: 14,811 sec
200-400M: 4,516 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,33 km/h
400M: 176,59 km/h
200-400M: 37,26 km/h

12,527 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-10-03 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 2,284 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,150 sec
0-200M: 8,011 sec 
0-300M: 10,397 sec
0-400M: 12,527 sec
TOTAL TIME: 14,811 sec
200-400M: 4,516 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,33 km/h
400M: 176,59 km/h
200-400M: 37,26 km/h

4,379 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,039 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,186 sec 
0-300M: 10,494 sec
0-400M: 12,565 sec
TOTAL TIME: 13,331 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,51 km/h
400M: 181,37 km/h
200-400M: 36,86 km/h

144,51 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,039 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,186 sec 
0-300M: 10,494 sec
0-400M: 12,565 sec
TOTAL TIME: 13,331 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,51 km/h
400M: 181,37 km/h
200-400M: 36,86 km/h

181,37 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,039 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,186 sec 
0-300M: 10,494 sec
0-400M: 12,565 sec
TOTAL TIME: 13,331 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,51 km/h
400M: 181,37 km/h
200-400M: 36,86 km/h

40,09 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW Μ5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-04-19 16:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 5,444 sec
0-200M: 8,337 sec 
0-300M: 10,714 sec
0-400M: 12,834 sec
TOTAL TIME: 13,793 sec
200-400M: 4,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,45 km/h
400M: 178,54 km/h
200-400M: 40,09 km/h

Auto True Street [2009]1,037 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,037 sec
0-18M: 2,296 sec
0-100M: 6,025 sec
0-200M: 9,069 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,839 sec
TOTAL TIME: 14,876 sec
200-400M: 4,770 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,91 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,228 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 19:54:00

TIME INFORMATION
RT: 2,982 sec
0-18M: 2,228 sec
0-100M: 5,897 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 11,476 sec
0-400M: 13,636 sec
TOTAL TIME: 16,618 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,897 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 19:54:00

TIME INFORMATION
RT: 2,982 sec
0-18M: 2,228 sec
0-100M: 5,897 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 11,476 sec
0-400M: 13,636 sec
TOTAL TIME: 16,618 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,069 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,037 sec
0-18M: 2,296 sec
0-100M: 6,025 sec
0-200M: 9,069 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,839 sec
TOTAL TIME: 14,876 sec
200-400M: 4,770 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,91 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,476 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 19:54:00

TIME INFORMATION
RT: 2,982 sec
0-18M: 2,228 sec
0-100M: 5,897 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 11,476 sec
0-400M: 13,636 sec
TOTAL TIME: 16,618 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,636 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 19:54:00

TIME INFORMATION
RT: 2,982 sec
0-18M: 2,228 sec
0-100M: 5,897 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 11,476 sec
0-400M: 13,636 sec
TOTAL TIME: 16,618 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,770 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,037 sec
0-18M: 2,296 sec
0-100M: 6,025 sec
0-200M: 9,069 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,839 sec
TOTAL TIME: 14,876 sec
200-400M: 4,770 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,91 km/h
200-400M: 0,00 km/h

170,09 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 19:54:00

TIME INFORMATION
RT: 2,982 sec
0-18M: 2,228 sec
0-100M: 5,897 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 11,476 sec
0-400M: 13,636 sec
TOTAL TIME: 16,618 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,081 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo