Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2015
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
PEUGEOT

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Index 11 [2015] 1 1 5 5 0 0 4 0 0 0 1
TOTAL RACES: 1 1 1 5 5 0 0 4 0 0 0 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Index 11 [2015]0,745 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Eliminations - Finals
2015-05-31 12:33:12

TIME INFORMATION
RT: 0,745 sec
0-18M: 2,349 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,703 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 20,918 sec
TOTAL TIME: 21,663 sec
200-400M: 9,215 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 76,10 km/h
400M: 79,98 km/h
200-400M: 3,88 km/h

1,784 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Qualification
2015-05-31 09:13:46

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,830 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,536 sec
TOTAL TIME: 12,388 sec
200-400M: 3,706 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,08 km/h
400M: 203,04 km/h
200-400M: 40,96 km/h

7,484 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Qualification
2015-05-30 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 2,325 sec
0-18M: 1,802 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,484 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,230 sec
TOTAL TIME: 13,555 sec
200-400M: 3,746 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,30 km/h
400M: 200,33 km/h
200-400M: 38,03 km/h

11,230 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Qualification
2015-05-30 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 2,325 sec
0-18M: 1,802 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,484 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,230 sec
TOTAL TIME: 13,555 sec
200-400M: 3,746 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,30 km/h
400M: 200,33 km/h
200-400M: 38,03 km/h

3,706 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Qualification
2015-05-31 09:13:46

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,830 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,536 sec
TOTAL TIME: 12,388 sec
200-400M: 3,706 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,08 km/h
400M: 203,04 km/h
200-400M: 40,96 km/h

162,30 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Qualification
2015-05-30 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 2,325 sec
0-18M: 1,802 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,484 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,230 sec
TOTAL TIME: 13,555 sec
200-400M: 3,746 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,30 km/h
400M: 200,33 km/h
200-400M: 38,03 km/h

203,04 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Qualification
2015-05-31 09:13:46

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,830 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,536 sec
TOTAL TIME: 12,388 sec
200-400M: 3,706 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,08 km/h
400M: 203,04 km/h
200-400M: 40,96 km/h

83,72 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΖΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
PEUGEOT

CLASS - RUN
Auto Index 11 [2015]
Qualification
2015-05-30 18:41:21

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 2,105 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,396 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,235 sec
TOTAL TIME: 15,343 sec
200-400M: 4,839 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 99,11 km/h
400M: 182,83 km/h
200-400M: 83,72 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,008 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo