Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ 
 FIRST NAME: ΚΩΣΤΑΣ [2]
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
AUDI S3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 2 1 7 6 1 0 5 0 0 1 1
Auto BT2 [2008] 3 0 15 14 1 0 10 0 2 2 1
Auto Index 8 [2015] 2 2 9 9 0 0 4 0 1 2 2
TOTAL RACES: 5 7 3 31 29 2 0 19 0 3 5 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]2,638 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 13:31:56

TIME INFORMATION
RT: 2,638 sec
0-18M: 1,371 sec
0-100M: 3,632 sec
0-200M: 5,428 sec 
0-300M: 6,993 sec
0-400M: 8,315 sec
TOTAL TIME: 10,953 sec
200-400M: 2,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,42 km/h
400M: 273,34 km/h
200-400M: 47,92 km/h

1,278 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 15:27:10

TIME INFORMATION
RT: 4,817 sec
0-18M: 1,278 sec
0-100M: 3,588 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,994 sec
0-400M: 8,362 sec
TOTAL TIME: 13,179 sec
200-400M: 2,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,22 km/h
400M: 261,62 km/h
200-400M: 39,40 km/h

3,588 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 15:27:10

TIME INFORMATION
RT: 4,817 sec
0-18M: 1,278 sec
0-100M: 3,588 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,994 sec
0-400M: 8,362 sec
TOTAL TIME: 13,179 sec
200-400M: 2,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,22 km/h
400M: 261,62 km/h
200-400M: 39,40 km/h

5,381 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 15:27:10

TIME INFORMATION
RT: 4,817 sec
0-18M: 1,278 sec
0-100M: 3,588 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,994 sec
0-400M: 8,362 sec
TOTAL TIME: 13,179 sec
200-400M: 2,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,22 km/h
400M: 261,62 km/h
200-400M: 39,40 km/h

6,993 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 13:31:56

TIME INFORMATION
RT: 2,638 sec
0-18M: 1,371 sec
0-100M: 3,632 sec
0-200M: 5,428 sec 
0-300M: 6,993 sec
0-400M: 8,315 sec
TOTAL TIME: 10,953 sec
200-400M: 2,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,42 km/h
400M: 273,34 km/h
200-400M: 47,92 km/h

8,315 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 13:31:56

TIME INFORMATION
RT: 2,638 sec
0-18M: 1,371 sec
0-100M: 3,632 sec
0-200M: 5,428 sec 
0-300M: 6,993 sec
0-400M: 8,315 sec
TOTAL TIME: 10,953 sec
200-400M: 2,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,42 km/h
400M: 273,34 km/h
200-400M: 47,92 km/h

2,887 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 13:31:56

TIME INFORMATION
RT: 2,638 sec
0-18M: 1,371 sec
0-100M: 3,632 sec
0-200M: 5,428 sec 
0-300M: 6,993 sec
0-400M: 8,315 sec
TOTAL TIME: 10,953 sec
200-400M: 2,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,42 km/h
400M: 273,34 km/h
200-400M: 47,92 km/h

225,42 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 13:31:56

TIME INFORMATION
RT: 2,638 sec
0-18M: 1,371 sec
0-100M: 3,632 sec
0-200M: 5,428 sec 
0-300M: 6,993 sec
0-400M: 8,315 sec
TOTAL TIME: 10,953 sec
200-400M: 2,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,42 km/h
400M: 273,34 km/h
200-400M: 47,92 km/h

273,34 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2017-11-25 13:31:56

TIME INFORMATION
RT: 2,638 sec
0-18M: 1,371 sec
0-100M: 3,632 sec
0-200M: 5,428 sec 
0-300M: 6,993 sec
0-400M: 8,315 sec
TOTAL TIME: 10,953 sec
200-400M: 2,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,42 km/h
400M: 273,34 km/h
200-400M: 47,92 km/h

53,57 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
SUPRA

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 18:32:55

TIME INFORMATION
RT: 7,025 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,327 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,514 sec
TOTAL TIME: 16,539 sec
200-400M: 3,187 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 248,79 km/h
200-400M: 53,57 km/h

Auto BT2 [2008]0,578 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 13:56:19

TIME INFORMATION
RT: 0,578 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,531 sec
TOTAL TIME: 11,109 sec
200-400M: 3,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,39 km/h
400M: 212,01 km/h
200-400M: 33,62 km/h

1,570 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-18 14:07:42

TIME INFORMATION
RT: 1,655 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,501 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,279 sec
TOTAL TIME: 17,934 sec
200-400M: 7,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 96,17 km/h
400M: 86,45 km/h
200-400M: -9,72 km/h

6,622 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-18 16:47:50

TIME INFORMATION
RT: 1,666 sec
0-18M: 1,596 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,622 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 11,835 sec
200-400M: 3,547 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,35 km/h
400M: 221,26 km/h
200-400M: 45,91 km/h

10,162 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-19 10:21:12

TIME INFORMATION
RT: 2,958 sec
0-18M: 1,645 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,672 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,162 sec
TOTAL TIME: 13,120 sec
200-400M: 3,490 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,60 km/h
400M: 224,85 km/h
200-400M: 47,25 km/h

3,490 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
AUDI S3

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2013-05-19 10:21:12

TIME INFORMATION
RT: 2,958 sec
0-18M: 1,645 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,672 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,162 sec
TOTAL TIME: 13,120 sec
200-400M: 3,490 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,60 km/h
400M: 224,85 km/h
200-400M: 47,25 km/h

178,39 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 13:56:19

TIME INFORMATION
RT: 0,578 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,531 sec
TOTAL TIME: 11,109 sec
200-400M: 3,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,39 km/h
400M: 212,01 km/h
200-400M: 33,62 km/h

231,51 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2012-11-04 10:27:03

TIME INFORMATION
RT: 2,023 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,099 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 12,628 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,24 km/h
400M: 231,51 km/h
200-400M: 58,27 km/h

58,27 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2012-11-04 10:27:03

TIME INFORMATION
RT: 2,023 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,099 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,605 sec
TOTAL TIME: 12,628 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,24 km/h
400M: 231,51 km/h
200-400M: 58,27 km/h

Auto Index 8 [2015]0,755 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Finals
2017-11-26 16:22:32

TIME INFORMATION
RT: 0,755 sec
0-18M: 1,328 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,605 sec 
0-300M: 7,274 sec
0-400M: 8,631 sec
TOTAL TIME: 9,386 sec
200-400M: 3,026 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,59 km/h
400M: 267,26 km/h
200-400M: 37,67 km/h

1,283 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 15:02:22

TIME INFORMATION
RT: 1,989 sec
0-18M: 1,283 sec
0-100M: 3,668 sec
0-200M: 6,038 sec 
0-300M: 8,465 sec
0-400M: 10,938 sec
TOTAL TIME: 12,927 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,00 km/h
400M: 136,57 km/h
200-400M: -23,43 km/h

3,668 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 15:02:22

TIME INFORMATION
RT: 1,989 sec
0-18M: 1,283 sec
0-100M: 3,668 sec
0-200M: 6,038 sec 
0-300M: 8,465 sec
0-400M: 10,938 sec
TOTAL TIME: 12,927 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,00 km/h
400M: 136,57 km/h
200-400M: -23,43 km/h

5,379 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:22:28

TIME INFORMATION
RT: 4,824 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,379 sec 
0-300M: 6,986 sec
0-400M: 8,321 sec
TOTAL TIME: 13,145 sec
200-400M: 2,942 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 234,07 km/h
400M: 273,55 km/h
200-400M: 39,48 km/h

6,986 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:22:28

TIME INFORMATION
RT: 4,824 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,379 sec 
0-300M: 6,986 sec
0-400M: 8,321 sec
TOTAL TIME: 13,145 sec
200-400M: 2,942 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 234,07 km/h
400M: 273,55 km/h
200-400M: 39,48 km/h

8,321 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:22:28

TIME INFORMATION
RT: 4,824 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,379 sec 
0-300M: 6,986 sec
0-400M: 8,321 sec
TOTAL TIME: 13,145 sec
200-400M: 2,942 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 234,07 km/h
400M: 273,55 km/h
200-400M: 39,48 km/h

2,942 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:22:28

TIME INFORMATION
RT: 4,824 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,379 sec 
0-300M: 6,986 sec
0-400M: 8,321 sec
TOTAL TIME: 13,145 sec
200-400M: 2,942 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 234,07 km/h
400M: 273,55 km/h
200-400M: 39,48 km/h

234,98 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Semi Finals
2017-11-26 15:38:39

TIME INFORMATION
RT: 3,874 sec
0-18M: 1,403 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,419 sec 
0-300M: 7,025 sec
0-400M: 8,377 sec
TOTAL TIME: 12,251 sec
200-400M: 2,958 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 234,98 km/h
400M: 264,51 km/h
200-400M: 29,53 km/h

273,55 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
TOYOTA SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:22:28

TIME INFORMATION
RT: 4,824 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,379 sec 
0-300M: 6,986 sec
0-400M: 8,321 sec
TOTAL TIME: 13,145 sec
200-400M: 2,942 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 234,07 km/h
400M: 273,55 km/h
200-400M: 39,48 km/h

78,22 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ [2]
SUPRA

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Finals
2015-05-31 14:39:49

TIME INFORMATION
RT: 1,772 sec
0-18M: 5,902 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 13,863 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 17,476 sec
TOTAL TIME: 19,248 sec
200-400M: 3,613 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,58 km/h
400M: 231,80 km/h
200-400M: 78,22 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,048 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo