Νέα - News | Γενικοί Κανονισμοί Dragster Auto και Moto 2010 από ΕΛΠΑ και ΟΜΕ.
14.01.2010 
 

Γενικοί Κανονισμοί Dragster Auto και Moto 2010 από ΕΛΠΑ και ΟΜΕ. (c) greekdragster.com - The Greek Drag Racing Site - since 2001

Λάβαμε από τη ΛΕΝΟΕ και δημοσιεύουμε τους Γενικούς Κανονισμούς Dragster 2010 για τα Αυτοκίνητα (ΕΛΠΑ) και τις Μοτοσυκλέτες (ΟΜΕ). Από μια σύντομη ματιά που ρίξαμε, οι φετεινοί κανονισμοί περιέχουν σημαντικές βελτιώσεις/διορθώσεις όπως στην περίπτωση της ΑΤ2 όπου επιτρέπεται να τρέχουν αυτοκίνητα με έξι κυλίνδρους το πολύ ενώ όσα αυτοκίνητα έχουν πάνω από πέντε κυλίνδρους επιβαρύνονται με μισό δευτερόλεπτο. Θα μελετήσουμε πιο προσεκτικά τους κανονισμούς και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, δηλώνουμε όμως από τώρα την ικανοποίησή μας που οι δίκαιες προτάσεις πολλών αγωνιζομένων ελήφθησαν υπ' όψιν από τους υπευθύνους.

 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ - COMMENT ON THIS ARTICLE
 
 
Execution & Transfer Time: 0,001 secs.
© greekdragster.com - The Greek Drag Racing Site, since Oct 2001.