Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Auto BT [2002], Auto BT2 [2005], Auto BT2 [2008], Auto BT2.2 [2008], Auto BT2.1 [2008], Auto BT1 [2005] | 0 - 400m (sec).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 400T BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ LOTUS ESPRIT 44 13,082 sec sec (13,213 sec) 2002-03-23 09:18:00 Candidate
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 45 13,420 sec 13,080 sec (13,554 sec) 2002-03-23 09:18:00 N.R.
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 46 12,612 sec 12,575 sec (12,738 sec) 2002-03-23 09:19:00 N.R.
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 46 12,575 sec 12,612 sec (12,701 sec) 2002-03-24 09:21:00 N.R.
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 46 12,455 sec 12,575 sec (12,580 sec) 2002-03-24 14:08:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 4x4 35 12,433 sec sec (12,557 sec) 2002-04-27 10:20:00 Candidate
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH TURBO 31 11,866 sec sec (11,985 sec) 2002-04-27 10:20:00 Candidate
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH TURBO 31 12,072 sec 11,866 sec (12,193 sec) 2002-04-28 10:40:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH TURBO 31 12,019 sec 11,866 sec (12,139 sec) 2002-04-28 10:42:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 4X4 30 11,884 sec 11,911 sec (12,003 sec) 2002-05-18 10:08:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 11,544 sec 11,468 sec (11,659 sec) 2002-05-18 13:10:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 11,468 sec 11,544 sec (11,583 sec) 2002-05-19 11:05:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 11,331 sec sec (11,444 sec) 2002-05-19 13:04:00 Candidate
Auto BT [2002] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA 4X4 19 11,369 sec 11,369 sec (11,483 sec) 2002-09-14 09:15:00 N.R.
Auto BT [2002] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA 4X4 19 11,369 sec 11,369 sec (11,483 sec) 2002-09-14 10:19:00 N.R.
Auto BT [2002] 7TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 27 11,217 sec sec (11,329 sec) 2002-12-01 10:06:00 Candidate
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALE 4X4 46 11,011 sec sec (11,121 sec) 2003-06-28 11:02:00 Candidate
Auto BT [2002] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 22 11,216 sec sec (11,328 sec) 2003-09-07 10:34:00 Candidate
Auto BT [2002] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MITSUBISHI EVO 6 40 11,053 sec sec (11,164 sec) 2003-10-25 10:42:00 Candidate
Auto BT [2002] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MITSUBISHI EVO 6 40 11,221 sec 11,053 sec (11,333 sec) 2003-10-25 11:48:00 N.R.
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO VI 38 10,989 sec 11,023 sec (11,099 sec) 2004-05-22 15:56:43 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ MITSUBISHI EVO VT 7 10,973 sec 10,827 sec (11,083 sec) 2005-07-10 14:22:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ MITSUBISHI EVO VT 7 10,827 sec 10,687 sec (10,935 sec) 2005-07-10 19:03:04 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ MITSUBISHI EVO VT 7 10,687 sec sec (10,794 sec) 2005-07-10 19:49:18 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ MITSUBISHI EVO VI 42 10,698 sec sec (10,805 sec) 2005-10-02 20:01:08 Candidate
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 32 10,576 sec sec (10,682 sec) 2006-04-16 16:24:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 10,638 sec 10,424 sec (10,744 sec) 2006-05-20 17:09:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 10,424 sec 10,286 sec (10,528 sec) 2006-05-21 09:37:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 10,286 sec sec (10,389 sec) 2006-05-21 16:01:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 21 10,106 sec sec (10,207 sec) 2006-07-23 13:23:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 29 10,343 sec 10,112 sec (10,446 sec) 2007-04-01 15:26:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 29 10,112 sec sec (10,213 sec) 2007-04-01 16:34:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 26 9,949 sec sec (10,048 sec) 2007-05-26 18:35:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO6 27 10,333 sec 10,031 sec (10,436 sec) 2007-05-26 18:37:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 26 10,069 sec 9,949 sec (10,170 sec) 2007-05-27 16:14:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO6 27 10,031 sec sec (10,131 sec) 2007-05-27 17:14:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 23 9,836 sec sec (9,934 sec) 2007-06-24 12:18:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ MITSUBISHI EVO8 24 10,021 sec 9,986 sec (10,121 sec) 2007-09-01 13:28:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 29 9,645 sec 9,396 sec (9,741 sec) 2007-09-01 13:28:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 29 9,396 sec sec (9,490 sec) 2007-09-01 17:52:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO6 26 9,626 sec sec (9,722 sec) 2007-09-02 13:31:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 23 9,289 sec 9,353 sec (9,382 sec) 2007-12-22 15:04:00 N.R.
Auto BT2 [2008] 1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011 ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUBARU 112 9,255 sec sec (9,348 sec) 2011-05-22 10:46:10 Candidate
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 8,619 sec 8,473 sec (8,705 sec) 2013-11-24 09:28:36 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 8,473 sec 8,553 sec (8,558 sec) 2013-11-24 12:17:32 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 8,300 sec 8,336 sec (8,383 sec) 2013-11-24 15:56:15 N.R.
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,030 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo