Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto Open [1999], Moto Super Pro [2008] | 0 - 400m (sec).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 400T BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI KATANA 1100 45 9,416 sec 9,181 sec (9,510 sec) 2001-07-07 10:32:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI KATANA 1100 45 9,181 sec sec (9,273 sec) 2001-07-07 12:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI KATANA 1100 49 9,367 sec sec (9,461 sec) 2001-07-07 12:33:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO 88 9,336 sec 9,261 sec (9,429 sec) 2001-09-08 09:17:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO 88 9,261 sec 9,336 sec (9,354 sec) 2001-09-09 09:17:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ 1200 TURBO 88 9,084 sec 9,094 sec (9,175 sec) 2001-11-03 09:08:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 02 8,789 sec sec (8,877 sec) 2002-04-27 09:49:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 8,811 sec sec (8,899 sec) 2002-04-27 09:50:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 03 8,983 sec sec (9,073 sec) 2002-04-27 09:50:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 9,053 sec 8,811 sec (9,144 sec) 2002-04-27 09:51:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO 22 8,915 sec sec (9,004 sec) 2002-05-18 09:28:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO 22 9,050 sec 8,915 sec (9,141 sec) 2002-05-18 12:23:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 02 8,666 sec sec (8,753 sec) 2002-05-19 09:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ 1000 ΤURBO 31 8,599 sec sec (8,685 sec) 2002-05-19 09:34:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GABRIEL SUZUKI 7 8,797 sec sec (8,885 sec) 2002-06-30 12:02:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GABRIEL SUZUKI 7 8,892 sec 8,797 sec (8,981 sec) 2002-06-30 14:09:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GABRIEL SUZUKI 7 8,690 sec sec (8,777 sec) 2002-09-14 10:07:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL SUZUKI 6 8,887 sec 8,746 sec (8,976 sec) 2002-09-15 09:11:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ YAMAHA FJ 1200 TURBO 1 8,754 sec 8,752 sec (8,842 sec) 2002-09-15 10:09:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL SUZUKI 6 8,746 sec 8,798 sec (8,833 sec) 2002-09-15 10:09:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ YAMAHA FJ 1200 TURBO 1 8,715 sec 8,754 sec (8,802 sec) 2002-09-15 12:03:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 8,689 sec sec (8,776 sec) 2002-10-26 09:15:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI MOTO MHXANIKH 11 8,679 sec sec (8,766 sec) 2003-04-13 09:44:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI NITRO 1100 3K6 8,704 sec sec (8,791 sec) 2003-06-29 11:26:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 8,569 sec 8,449 sec (8,655 sec) 2003-09-06 15:50:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 106 8,557 sec 8,633 sec (8,643 sec) 2003-09-07 10:15:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 8,449 sec 8,474 sec (8,533 sec) 2003-09-07 12:31:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 8,430 sec 8,413 sec (8,514 sec) 2003-11-15 16:39:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 103 8,279 sec sec (8,362 sec) 2003-11-16 10:39:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 8,413 sec 8,430 sec (8,497 sec) 2003-11-16 12:22:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 8,270 sec sec (8,353 sec) 2003-11-16 13:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 8,312 sec 8,316 sec (8,395 sec) 2004-10-31 11:00:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 8,260 sec sec (8,343 sec) 2004-10-31 14:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 8,276 sec 8,312 sec (8,359 sec) 2004-10-31 14:46:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 8,162 sec 8,165 sec (8,244 sec) 2004-11-20 17:05:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 8,147 sec 8,162 sec (8,228 sec) 2004-11-21 14:37:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 8,105 sec sec (8,186 sec) 2004-11-21 14:43:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 8,120 sec 8,097 sec (8,201 sec) 2005-04-24 12:25:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 8,097 sec 8,120 sec (8,178 sec) 2005-04-24 17:11:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 8,045 sec 7,969 sec (8,125 sec) 2005-05-15 12:55:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 7,969 sec 8,045 sec (8,049 sec) 2005-05-15 14:36:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 7,951 sec sec (8,031 sec) 2005-06-11 15:17:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 7,861 sec sec (7,940 sec) 2005-09-10 16:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 7,921 sec sec (8,000 sec) 2005-09-11 10:57:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI 53 7,908 sec 7,771 sec (7,987 sec) 2005-10-15 14:57:52 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 7,738 sec 7,677 sec (7,815 sec) 2005-10-15 15:00:06 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 7,677 sec 7,738 sec (7,754 sec) 2005-10-15 19:08:47 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 7,654 sec 7,677 sec (7,731 sec) 2005-10-16 19:20:43 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 7,628 sec 7,695 sec (7,704 sec) 2007-05-27 17:45:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 7,493 sec 7,555 sec (7,568 sec) 2007-09-02 11:45:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ4 7,462 sec sec (7,537 sec) 2008-10-05 12:34:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 7,463 sec 7,428 sec (7,538 sec) 2009-09-13 14:44:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 7,428 sec 7,463 sec (7,502 sec) 2009-09-13 15:51:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 7,412 sec 7,463 sec (7,486 sec) 2009-09-13 17:52:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI GS μ5 7,316 sec sec (7,389 sec) 2010-10-03 12:14:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI PRO 1020 7,237 sec sec (7,309 sec) 2013-05-19 15:14:53 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ FUNNY BIKE 1300 1099 7,311 sec sec (7,384 sec) 2013-09-07 18:24:00 Candidate
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,030 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo