Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto Open [1999], Moto Super Pro [2008] | 0 - 400m (km/h).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 400S BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ SUZUKI KATANA 1100 87 247,00 km/h km/h (244,53 km/h) 2001-09-29 09:15:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO 88 226,00 km/h 230,00 km/h (223,74 km/h) 2001-09-29 09:15:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ YAMAHA EXUP TURBO 89 234,00 km/h 240,00 km/h (231,66 km/h) 2001-09-29 09:17:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ZZR 1100 TURBO 93 236,00 km/h km/h (233,64 km/h) 2001-09-29 09:17:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ YAMAHA EXUP TURBO 89 240,00 km/h km/h (237,60 km/h) 2001-09-30 09:17:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ 1200 TURBO 88 244,00 km/h 252,00 km/h (241,56 km/h) 2001-11-03 09:08:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ 1200 TURBO 88 252,00 km/h km/h (249,48 km/h) 2001-11-04 09:08:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΑΜΑΗΑ FJ 1200 TURBO 88 255,00 km/h km/h (252,45 km/h) 2001-12-09 09:07:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ 750 ΤURBO 6 247,00 km/h 255,00 km/h (244,53 km/h) 2002-03-23 10:01:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI 1300 8 247,00 km/h 247,00 km/h (244,53 km/h) 2002-03-23 10:02:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI 1300 8 247,00 km/h 247,00 km/h (244,53 km/h) 2002-03-24 12:10:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ 750 ΤURBO 6 255,00 km/h 256,00 km/h (252,45 km/h) 2002-03-24 12:11:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ 750 ΤURBO 6 256,00 km/h 255,00 km/h (253,44 km/h) 2002-03-24 14:10:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 22 256,23 km/h km/h (253,67 km/h) 2002-04-27 09:51:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAWASAKI 1100 TURBO 11 257,14 km/h 255,92 km/h (254,57 km/h) 2002-06-30 12:03:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GABRIEL SUZUKI 7 258,37 km/h km/h (255,79 km/h) 2002-09-14 10:07:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ YAMAHA FJ 1200 TURBO 1 264,70 km/h 263,41 km/h (262,05 km/h) 2002-09-14 10:08:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ YAMAHA FJ 1200 TURBO 1 264,70 km/h 264,70 km/h (262,05 km/h) 2002-09-15 12:03:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 106 270,43 km/h 267,88 km/h (267,73 km/h) 2003-09-06 15:52:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 103 272,38 km/h km/h (269,66 km/h) 2003-11-16 10:39:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ FJ 1200 TURBO NITRO M4 279,85 km/h km/h (277,05 km/h) 2004-09-11 15:04:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 271,98 km/h 274,22 km/h (269,26 km/h) 2004-11-21 11:02:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 274,22 km/h 271,98 km/h (271,48 km/h) 2004-11-21 12:22:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 276,09 km/h 274,22 km/h (273,33 km/h) 2004-11-21 14:37:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 282,27 km/h km/h (279,45 km/h) 2004-11-21 15:25:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 277,65 km/h 282,32 km/h (274,87 km/h) 2005-04-24 14:59:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 282,32 km/h km/h (279,50 km/h) 2005-04-24 17:11:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 282,30 km/h km/h (279,48 km/h) 2005-05-15 14:36:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 291,77 km/h km/h (288,85 km/h) 2005-06-11 15:17:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 278,90 km/h 291,77 km/h (276,11 km/h) 2005-06-12 13:23:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 283,98 km/h 286,28 km/h (281,14 km/h) 2005-09-10 14:15:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 286,28 km/h 283,98 km/h (283,42 km/h) 2005-09-11 12:48:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 292,80 km/h km/h (289,87 km/h) 2005-10-15 15:00:06 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 291,21 km/h km/h (288,30 km/h) 2006-09-03 11:06:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 288,12 km/h 291,21 km/h (285,24 km/h) 2006-09-03 12:51:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK μ5 289,38 km/h km/h (286,49 km/h) 2009-05-24 13:34:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 291,33 km/h km/h (288,42 km/h) 2009-09-13 15:51:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI KOENING μ4 297,25 km/h km/h (294,28 km/h) 2010-09-05 11:03:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI GS μ5 291,41 km/h km/h (288,50 km/h) 2010-10-03 15:33:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI KOENIG PRO MOD 94 293,39 km/h 297,02 km/h (290,46 km/h) 2010-11-20 14:48:47 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI KOENIG PRO MOD 94 297,02 km/h km/h (294,05 km/h) 2010-11-21 15:23:19 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI PRO 1020 293,39 km/h km/h (290,46 km/h) 2013-05-19 15:14:53 Candidate
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,028 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo