Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto Open [1999], Moto Super Pro [2008] | 0 - 300m (sec).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 300T BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI KATANA 2 10,957 sec 8,688 sec (11,067 sec) 2003-04-12 09:41:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PROSTOCK 1 7,555 sec 7,415 sec (7,631 sec) 2003-04-12 09:41:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI MOTO MHXANIKH 11 7,214 sec sec (7,286 sec) 2003-04-13 09:44:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PROSTOCK 1 7,415 sec sec (7,489 sec) 2003-04-13 09:46:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI NITRO 1100 3K6 7,279 sec sec (7,352 sec) 2003-06-29 11:26:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI NITRO 1100 3K6 7,389 sec 7,279 sec (7,463 sec) 2003-06-29 12:17:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 7,384 sec 6,887 sec (7,458 sec) 2004-10-30 15:07:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 7,319 sec 6,973 sec (7,392 sec) 2004-10-30 15:13:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO M5 7,303 sec 7,127 sec (7,376 sec) 2004-10-30 16:42:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 6,973 sec 6,846 sec (7,043 sec) 2004-10-30 16:47:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 6,887 sec 6,931 sec (6,956 sec) 2004-10-31 11:00:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 6,846 sec sec (6,914 sec) 2004-10-31 14:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 6,885 sec 6,887 sec (6,954 sec) 2004-10-31 14:46:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 6,818 sec 6,813 sec (6,886 sec) 2004-11-21 11:02:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 6,813 sec 6,818 sec (6,881 sec) 2004-11-21 14:37:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 6,767 sec sec (6,835 sec) 2004-11-21 14:43:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI PROSTOCK M1 6,775 sec 6,836 sec (6,843 sec) 2005-04-24 12:31:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 6,694 sec 6,657 sec (6,761 sec) 2005-05-15 12:55:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 6,657 sec 6,694 sec (6,724 sec) 2005-05-15 14:36:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 6,655 sec sec (6,722 sec) 2005-06-11 15:17:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 6,548 sec sec (6,613 sec) 2005-09-10 16:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 6,651 sec 6,569 sec (6,718 sec) 2005-09-10 16:46:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 6,569 sec sec (6,635 sec) 2005-09-11 10:57:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI 53 6,621 sec 6,478 sec (6,687 sec) 2005-10-15 14:57:52 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 6,480 sec 6,360 sec (6,545 sec) 2005-10-15 15:00:06 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 6,360 sec 6,361 sec (6,424 sec) 2005-10-15 19:08:47 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 6,339 sec 6,380 sec (6,402 sec) 2007-05-26 15:17:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 6,291 sec 6,339 sec (6,354 sec) 2007-05-27 17:45:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 6,187 sec 6,230 sec (6,249 sec) 2007-09-02 11:45:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ4 6,155 sec sec (6,217 sec) 2008-10-05 12:34:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 6,160 sec 6,156 sec (6,222 sec) 2009-09-13 14:44:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 6,156 sec 6,160 sec (6,218 sec) 2009-09-13 15:51:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 6,116 sec 6,160 sec (6,177 sec) 2009-09-13 17:52:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI GS μ5 6,023 sec sec (6,083 sec) 2010-10-03 12:14:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI PRO STOCK μ4 5,498 sec sec (5,553 sec) 2012-06-02 15:07:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ FUNNY BIKE 1300 1099 6,005 sec sec (6,065 sec) 2013-09-07 18:24:00 Candidate
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,021 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo