Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Auto BT [2002], Auto BT2 [2005], Auto BT2 [2008], Auto BT2.2 [2008], Auto BT2.1 [2008], Auto BT1 [2005] | 0 - 200m (sec).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 200T BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΓΚΑΒΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 4x4 33 8,737 sec sec (8,824 sec) 2002-04-27 08:38:00 Candidate
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 4x4 35 8,778 sec 8,713 sec (8,866 sec) 2002-04-27 08:38:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ AUDI S3 34 8,113 sec sec (8,194 sec) 2002-04-27 08:39:00 Candidate
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ AUDI S3 34 8,349 sec 8,113 sec (8,432 sec) 2002-04-27 10:23:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH TURBO 31 7,898 sec 7,832 sec (7,977 sec) 2002-04-28 10:40:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH TURBO 31 7,832 sec 7,898 sec (7,910 sec) 2002-04-28 10:42:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 4X4 30 7,694 sec 7,734 sec (7,771 sec) 2002-05-18 10:08:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 7,513 sec 7,510 sec (7,588 sec) 2002-05-18 13:10:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 7,510 sec 7,513 sec (7,585 sec) 2002-05-19 11:05:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 7,331 sec sec (7,404 sec) 2002-05-19 13:04:00 Candidate
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MITSUBISHI EVO 6 60 7,428 sec 7,486 sec (7,502 sec) 2003-04-13 09:16:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALE 4X4 46 7,132 sec sec (7,203 sec) 2003-06-28 11:02:00 Candidate
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MITSUBISHI EVO 6 37 7,425 sec sec (7,499 sec) 2003-06-28 13:03:00 Candidate
Auto BT [2002] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 22 7,138 sec sec (7,209 sec) 2003-09-07 10:34:00 Candidate
Auto BT [2002] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 31 7,381 sec 7,432 sec (7,455 sec) 2003-11-15 16:58:00 N.R.
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO VI 38 7,197 sec 7,192 sec (7,269 sec) 2004-05-22 15:56:43 N.R.
Auto BT [2002] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO VI 38 7,192 sec 7,197 sec (7,264 sec) 2004-05-23 15:22:22 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 12 7,119 sec sec (7,190 sec) 2004-06-20 09:27:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ MITSUBISHI EVO VT 7 7,111 sec 7,006 sec (7,182 sec) 2005-07-10 19:03:04 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ MITSUBISHI EVO VT 7 7,006 sec sec (7,076 sec) 2005-07-10 19:49:18 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ MITSUBISHI EVO VI 42 6,997 sec sec (7,067 sec) 2005-10-02 20:01:08 Candidate
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 32 7,010 sec sec (7,080 sec) 2006-04-16 16:24:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 7,077 sec 7,015 sec (7,148 sec) 2006-05-20 17:09:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 7,015 sec 7,077 sec (7,085 sec) 2006-05-21 09:37:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 6,847 sec sec (6,915 sec) 2006-05-21 16:01:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 21 6,711 sec sec (6,778 sec) 2006-07-23 13:23:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 26 6,741 sec sec (6,808 sec) 2007-03-31 14:47:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MITSUBISHI EVO8 28 6,957 sec sec (7,027 sec) 2007-04-01 15:24:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 29 6,935 sec 6,717 sec (7,004 sec) 2007-04-01 15:26:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 29 6,717 sec sec (6,784 sec) 2007-04-01 16:34:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 26 6,524 sec sec (6,589 sec) 2007-05-26 18:35:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO6 27 6,735 sec 6,627 sec (6,802 sec) 2007-05-26 18:37:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 26 6,643 sec 6,524 sec (6,709 sec) 2007-05-27 16:14:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MITSUBISHI EVO6 27 6,627 sec sec (6,693 sec) 2007-05-27 17:14:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 26 6,615 sec 6,524 sec (6,681 sec) 2007-05-27 17:14:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 23 6,544 sec 6,559 sec (6,609 sec) 2007-06-24 12:18:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 29 6,360 sec 6,115 sec (6,424 sec) 2007-09-01 13:28:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 29 6,115 sec sec (6,176 sec) 2007-09-01 17:52:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 23 6,126 sec 6,129 sec (6,187 sec) 2007-12-22 15:04:00 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 5,730 sec 5,672 sec (5,787 sec) 2013-11-24 09:28:36 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 5,672 sec 5,722 sec (5,729 sec) 2013-11-24 12:17:32 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 5,475 sec 5,417 sec (5,530 sec) 2013-11-24 15:56:15 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 5,417 sec sec (5,471 sec) 2013-11-24 17:01:05 Candidate
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 5,472 sec 5,475 sec (5,527 sec) 2013-11-24 17:26:38 N.R.
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,029 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo