Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto Open [1999], Moto Super Pro [2008] | 0 - 200m (sec).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 200T BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI 1100 09 7,111 sec 6,181 sec (7,182 sec) 2002-04-27 08:20:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI NITRO 11 6,384 sec sec (6,448 sec) 2002-04-27 08:20:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 22 6,436 sec 6,030 sec (6,500 sec) 2002-04-27 08:21:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 03 6,110 sec 5,724 sec (6,171 sec) 2002-04-27 08:21:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 5,797 sec 5,586 sec (5,855 sec) 2002-04-27 08:23:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 02 5,623 sec sec (5,679 sec) 2002-04-27 09:49:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 5,586 sec sec (5,642 sec) 2002-04-27 09:50:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 03 5,724 sec sec (5,781 sec) 2002-04-27 09:50:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 5,715 sec 5,586 sec (5,772 sec) 2002-04-27 09:51:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 02 5,542 sec sec (5,597 sec) 2002-05-19 09:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ 1000 ΤURBO 31 5,325 sec sec (5,378 sec) 2002-05-19 09:34:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ YAMAHA CYCLON 31 5,192 sec sec (5,244 sec) 2002-10-26 09:12:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI GABRIEL 2 5,594 sec sec (5,650 sec) 2002-10-26 09:13:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 5,538 sec sec (5,593 sec) 2002-10-26 09:15:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI GABRIEL 2 5,663 sec 5,594 sec (5,720 sec) 2002-10-26 10:18:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 3 5,569 sec sec (5,625 sec) 2002-10-26 10:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI MOTO MHXANIKH 11 5,648 sec sec (5,704 sec) 2003-04-13 09:44:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 5,526 sec 5,484 sec (5,581 sec) 2003-09-06 15:50:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 5,484 sec 5,526 sec (5,539 sec) 2003-09-07 12:31:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 5,430 sec 5,484 sec (5,484 sec) 2003-09-07 13:45:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 5,373 sec 5,398 sec (5,427 sec) 2003-11-15 16:39:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 103 5,298 sec sec (5,351 sec) 2003-11-16 10:39:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 5,250 sec sec (5,303 sec) 2003-11-16 13:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 5,333 sec 5,243 sec (5,386 sec) 2004-10-30 16:47:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 5,265 sec 5,277 sec (5,318 sec) 2004-10-31 11:00:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 5,243 sec sec (5,295 sec) 2004-10-31 14:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 5,244 sec 5,242 sec (5,296 sec) 2004-11-20 17:05:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 5,242 sec 5,244 sec (5,294 sec) 2004-11-21 11:02:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 5,232 sec sec (5,284 sec) 2004-11-21 14:43:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 5,217 sec 5,258 sec (5,269 sec) 2005-04-24 12:25:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 5,173 sec 5,144 sec (5,225 sec) 2005-05-15 12:55:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 5,144 sec 5,173 sec (5,195 sec) 2005-05-15 14:36:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 5,105 sec sec (5,156 sec) 2005-09-10 16:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 5,104 sec sec (5,155 sec) 2005-09-11 10:57:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI 53 5,097 sec 4,972 sec (5,148 sec) 2005-10-15 14:57:52 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 5,008 sec 4,852 sec (5,058 sec) 2005-10-15 15:00:06 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 4,852 sec 4,865 sec (4,901 sec) 2005-10-15 19:08:47 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 4,832 sec sec (4,880 sec) 2007-05-27 17:45:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 4,769 sec 4,801 sec (4,817 sec) 2007-09-02 11:45:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ4 4,738 sec sec (4,785 sec) 2008-10-05 12:34:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 4,752 sec 4,765 sec (4,800 sec) 2009-09-13 14:44:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 4,720 sec 4,752 sec (4,767 sec) 2009-09-13 17:52:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI GS μ5 4,636 sec sec (4,682 sec) 2010-10-03 12:14:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI PRO STOCK μ4 2,533 sec sec (2,558 sec) 2012-06-02 15:07:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK μ1 4,720 sec 4,767 sec (4,767 sec) 2012-09-23 15:38:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI PRO 1020 4,617 sec sec (4,663 sec) 2013-05-19 15:14:53 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ FUNNY BIKE 1300 1099 4,608 sec sec (4,654 sec) 2013-09-07 18:24:00 Candidate
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,028 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo