Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Auto BT [2002], Auto BT2 [2005], Auto BT2 [2008], Auto BT2.2 [2008], Auto BT2.1 [2008], Auto BT1 [2005] | 0 - 200m (km/h).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 200S BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 4x4 35 123,50 km/h km/h (122,27 km/h) 2002-04-27 08:38:00 Candidate
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΓΚΑΒΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 4x4 33 128,11 km/h 129,96 km/h (126,83 km/h) 2002-04-27 08:38:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ AUDI S3 34 142,01 km/h 141,45 km/h (140,59 km/h) 2002-04-27 08:39:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA COSWORTH 4X4 30 151,58 km/h 152,87 km/h (150,06 km/h) 2002-05-18 10:08:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 154,84 km/h 159,65 km/h (153,29 km/h) 2002-05-18 13:10:00 N.R.
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 159,65 km/h km/h (158,05 km/h) 2002-05-19 11:05:00 Candidate
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORS SIERRA 26 157,21 km/h 159,65 km/h (155,64 km/h) 2002-05-19 13:04:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 32 158,82 km/h km/h (157,23 km/h) 2003-05-11 11:29:00 Candidate
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ FORD SIERRA 4x4 26 158,36 km/h km/h (156,78 km/h) 2003-05-11 15:39:00 Candidate
Auto BT [2002] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALE 4X4 46 162,53 km/h km/h (160,90 km/h) 2003-06-28 11:02:00 Candidate
Auto BT [2002] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ MAZDA RX7 26 180,11 km/h km/h (178,31 km/h) 2003-09-06 17:38:00 Candidate
Auto BT [2002] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALE 49 158,59 km/h 157,55 km/h (157,00 km/h) 2003-10-26 11:51:00 N.R.
Auto BT [2002] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 31 162,12 km/h km/h (160,50 km/h) 2003-11-16 10:54:00 Candidate
Auto BT [2002] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TOYOTA CELICA GT4 35 159,12 km/h km/h (157,53 km/h) 2003-11-16 11:05:00 Candidate
Auto BT [2002] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 31 160,01 km/h 162,12 km/h (158,41 km/h) 2003-11-16 13:47:00 N.R.
Auto BT [2002] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 12 160,98 km/h 159,41 km/h (159,37 km/h) 2004-06-20 09:27:00 N.R.
Auto BT [2002] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 25 190,11 km/h km/h (188,21 km/h) 2004-10-30 14:08:00 Candidate
Auto BT [2002] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 25 162,48 km/h 190,11 km/h (160,86 km/h) 2004-10-31 12:16:00 N.R.
Auto BT [2002] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 25 163,34 km/h 190,11 km/h (161,71 km/h) 2004-10-31 15:10:00 N.R.
Auto BT [2002] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TOYOTA CELICA GT4 23 165,27 km/h 166,78 km/h (163,62 km/h) 2004-11-21 10:23:00 N.R.
Auto BT [2002] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TOYOTA CELICA GT4 23 166,78 km/h 165,27 km/h (165,11 km/h) 2004-11-21 11:27:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ LANCIA INTEGRALLE 4x4 23 167,37 km/h km/h (165,70 km/h) 2005-06-12 13:59:00 Candidate
Auto BT1 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ BMW M3 TURBO 30 167,03 km/h 165,60 km/h (165,36 km/h) 2005-09-10 17:06:00 N.R.
Auto BT1 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ BMW M3 TURBO 30 167,59 km/h 167,03 km/h (165,91 km/h) 2005-09-11 09:40:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 32 169,68 km/h 168,13 km/h (167,98 km/h) 2006-04-15 14:30:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD SIERRA COSWORTH 32 175,85 km/h km/h (174,09 km/h) 2006-04-16 16:24:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 173,84 km/h 182,38 km/h (172,10 km/h) 2006-05-20 17:09:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 182,38 km/h km/h (180,56 km/h) 2006-05-21 09:37:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 22 180,39 km/h 182,38 km/h (178,59 km/h) 2006-05-21 16:01:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 29 187,76 km/h 186,06 km/h (185,88 km/h) 2007-03-31 14:13:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 29 192,71 km/h km/h (190,78 km/h) 2007-04-01 16:34:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 23 191,33 km/h km/h (189,42 km/h) 2007-06-24 12:18:00 Candidate
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 29 193,65 km/h 193,77 km/h (191,71 km/h) 2007-09-01 13:28:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT COSWORTH 25 196,07 km/h 194,96 km/h (194,11 km/h) 2007-09-01 14:16:00 N.R.
Auto BT2 [2005] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SUBARU 23 197,50 km/h km/h (195,53 km/h) 2007-12-23 16:41:00 Candidate
Auto BT2 [2008] 1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011 ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUBARU 112 200,66 km/h 202,36 km/h (198,65 km/h) 2011-05-21 15:35:48 N.R.
Auto BT2 [2008] 1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011 ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUBARU 112 202,36 km/h 200,66 km/h (200,34 km/h) 2011-05-22 10:46:10 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 218,04 km/h 222,63 km/h (215,86 km/h) 2013-11-24 09:28:36 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 222,63 km/h 223,18 km/h (220,40 km/h) 2013-11-24 12:17:32 N.R.
Auto BT2 [2008] 4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013 ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NISSAN GTR R35 1008 223,18 km/h 222,63 km/h (220,95 km/h) 2013-11-24 17:01:05 N.R.
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,026 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo