Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto Open [1999], Moto Super Pro [2008] | 0 - 200m (km/h).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 200S BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI 1100 09 190,48 km/h km/h (188,58 km/h) 2002-04-27 08:20:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI NITRO 11 160,36 km/h 198,35 km/h (158,76 km/h) 2002-04-27 08:20:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 22 193,03 km/h 197,80 km/h (191,10 km/h) 2002-04-27 08:21:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI TURBO 10 193,55 km/h km/h (191,61 km/h) 2002-04-27 08:22:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ 1000 ΤURBO 31 202,25 km/h 200,56 km/h (200,23 km/h) 2002-04-27 09:47:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SUZUKI TURBO NITRO 14 203,39 km/h km/h (201,36 km/h) 2002-04-27 09:52:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΑMAHA R1 TURBO 22 203,97 km/h km/h (201,93 km/h) 2002-10-26 10:20:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SUZUKI 1100 NITRO 29 202,82 km/h km/h (200,79 km/h) 2002-10-27 09:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PROSTOCK 1 203,39 km/h 203,39 km/h (201,36 km/h) 2003-04-12 09:41:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI MOTO MHXANIKH 11 209,91 km/h km/h (207,81 km/h) 2003-04-13 09:44:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PROSTOCK 1 203,39 km/h 203,39 km/h (201,36 km/h) 2003-04-13 09:46:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO 22 205,13 km/h km/h (203,08 km/h) 2003-04-13 14:19:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI MOTO MHXANIKH 11 203,97 km/h 209,91 km/h (201,93 km/h) 2003-04-13 16:12:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI 106 208,49 km/h km/h (206,41 km/h) 2003-05-10 12:34:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 213,44 km/h km/h (211,31 km/h) 2003-05-10 14:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ FJ 1200 TURBO NITRO 104 204,55 km/h 207,69 km/h (202,50 km/h) 2003-05-10 14:23:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 102 210,12 km/h km/h (208,02 km/h) 2003-05-11 10:00:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ FJ 1200 TURBO NITRO 104 207,69 km/h 212,60 km/h (205,61 km/h) 2003-05-11 10:04:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ FJ 1200 TURBO NITRO 104 212,60 km/h km/h (210,47 km/h) 2003-05-11 11:10:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 210,12 km/h 213,44 km/h (208,02 km/h) 2003-05-11 13:20:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 210,94 km/h 213,44 km/h (208,83 km/h) 2003-05-11 15:08:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI NITRO 1100 3K6 213,02 km/h km/h (210,89 km/h) 2003-06-29 11:26:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 106 213,04 km/h 213,11 km/h (210,91 km/h) 2003-09-06 14:41:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 213,85 km/h 215,21 km/h (211,71 km/h) 2003-09-06 15:50:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 106 215,20 km/h 213,11 km/h (213,05 km/h) 2003-09-07 10:15:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 215,21 km/h 213,85 km/h (213,06 km/h) 2003-09-07 13:45:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 103 220,81 km/h 219,67 km/h (218,60 km/h) 2003-11-16 10:39:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 222,27 km/h km/h (220,05 km/h) 2003-11-16 13:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 103 223,27 km/h km/h (221,04 km/h) 2003-11-16 14:11:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ FJ 1200 TURBO NITRO 105 222,45 km/h km/h (220,23 km/h) 2004-06-20 12:00:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO M11 220,93 km/h km/h (218,72 km/h) 2004-11-20 16:45:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 223,30 km/h 221,36 km/h (221,07 km/h) 2004-11-20 16:59:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 230,70 km/h km/h (228,39 km/h) 2004-11-20 17:05:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 229,04 km/h km/h (226,75 km/h) 2004-11-21 14:43:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 224,99 km/h 230,70 km/h (222,74 km/h) 2004-11-21 15:25:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI PROSTOCK M1 227,55 km/h km/h (225,27 km/h) 2005-04-24 10:33:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 225,29 km/h km/h (223,04 km/h) 2005-04-24 12:25:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 227,35 km/h 226,54 km/h (225,08 km/h) 2005-05-15 12:55:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 230,31 km/h km/h (228,01 km/h) 2005-05-15 14:36:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 228,33 km/h km/h (226,05 km/h) 2005-06-11 15:17:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAWASAKI ZZR 1100 TURBO M14 227,73 km/h km/h (225,45 km/h) 2005-06-11 15:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 227,83 km/h km/h (225,55 km/h) 2005-09-10 16:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 227,65 km/h km/h (225,37 km/h) 2005-09-11 10:57:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 232,85 km/h km/h (230,52 km/h) 2006-05-20 16:22:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 240,57 km/h km/h (238,16 km/h) 2006-09-03 11:06:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 233,30 km/h 240,57 km/h (230,97 km/h) 2006-09-03 12:51:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ2 234,01 km/h 231,78 km/h (231,67 km/h) 2007-04-01 10:44:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 235,00 km/h km/h (232,65 km/h) 2007-04-01 10:47:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 235,08 km/h 236,18 km/h (232,73 km/h) 2007-05-26 15:17:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 236,18 km/h 235,08 km/h (233,82 km/h) 2007-05-27 11:55:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK Μ4 236,93 km/h 236,16 km/h (234,56 km/h) 2007-09-02 11:43:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 239,82 km/h 242,24 km/h (237,42 km/h) 2007-09-02 11:45:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 242,24 km/h 239,82 km/h (239,82 km/h) 2007-09-02 14:41:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 244,62 km/h 243,49 km/h (242,17 km/h) 2009-09-13 14:44:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI KOENING μ4 247,16 km/h km/h (244,69 km/h) 2010-10-02 18:17:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ FUNNY BIKE 1300 1099 249,89 km/h km/h (247,39 km/h) 2013-09-07 18:24:00 Candidate
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,028 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo