Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto Open [1999], Moto Super Pro [2008] | 0 - 18m (sec).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 18T BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 03 1,499 sec 1,371 sec (1,514 sec) 2002-04-27 08:21:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 1,362 sec 1,312 sec (1,376 sec) 2002-04-27 08:23:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 02 1,351 sec sec (1,365 sec) 2002-04-27 09:49:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 1,312 sec sec (1,325 sec) 2002-04-27 09:50:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI 34 1,340 sec 1,312 sec (1,353 sec) 2002-04-27 09:51:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑ 1100 02 1,306 sec sec (1,319 sec) 2002-05-19 09:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI GABRIEL 2 1,339 sec 1,317 sec (1,352 sec) 2002-10-26 09:13:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI GABRIEL 2 1,317 sec sec (1,330 sec) 2002-10-26 10:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 3 1,329 sec sec (1,342 sec) 2002-10-26 10:18:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 1K6 1,309 sec sec (1,322 sec) 2003-06-29 12:16:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 106 1,339 sec 1,340 sec (1,352 sec) 2003-09-06 17:15:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 1,334 sec 1,345 sec (1,347 sec) 2003-09-07 12:31:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 1,306 sec sec (1,319 sec) 2003-09-07 13:45:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 106 1,259 sec sec (1,272 sec) 2003-09-07 14:40:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 1 1,312 sec sec (1,325 sec) 2003-10-26 09:26:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 1,276 sec 1,276 sec (1,289 sec) 2003-11-15 16:39:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL 103 1,233 sec sec (1,245 sec) 2003-11-16 10:39:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 1,276 sec 1,276 sec (1,289 sec) 2003-11-16 12:22:00 N.R.
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROMOD 104 1,265 sec sec (1,278 sec) 2003-11-16 13:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 1,240 sec sec (1,252 sec) 2003-11-16 13:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 101 1,253 sec 1,240 sec (1,266 sec) 2003-11-16 14:15:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI NITRO M7 1,250 sec 1,222 sec (1,263 sec) 2004-09-12 12:22:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI NITRO M7 1,222 sec sec (1,234 sec) 2004-09-12 15:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M2 1,223 sec 1,225 sec (1,235 sec) 2004-10-31 11:00:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ FJ 1200 TURBO NITRO M12 1,222 sec sec (1,234 sec) 2004-10-31 13:41:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 1,201 sec 1,168 sec (1,213 sec) 2004-11-21 11:02:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 1,168 sec sec (1,180 sec) 2004-11-21 14:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 1,183 sec 1,194 sec (1,195 sec) 2005-09-10 16:32:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 1,178 sec sec (1,190 sec) 2005-09-10 16:46:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK Μ3 1,168 sec sec (1,180 sec) 2005-09-11 10:41:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 1,156 sec sec (1,168 sec) 2005-10-15 19:08:47 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 1,176 sec 1,156 sec (1,188 sec) 2005-10-16 19:20:43 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK M4 1,163 sec sec (1,175 sec) 2006-04-15 18:45:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 1,165 sec sec (1,177 sec) 2006-04-16 12:15:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL M2 1,176 sec sec (1,188 sec) 2006-05-20 18:56:00 Candidate
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO M5 1,170 sec sec (1,182 sec) 2006-05-20 19:54:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 1,167 sec sec (1,179 sec) 2006-07-22 17:28:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO Μ4 1,166 sec sec (1,178 sec) 2006-09-02 18:57:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ2 1,160 sec 1,170 sec (1,172 sec) 2006-09-02 19:05:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK Μ3 1,148 sec 1,145 sec (1,159 sec) 2007-04-01 14:53:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK Μ3 1,145 sec 1,148 sec (1,156 sec) 2007-04-01 18:26:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK Μ2 1,136 sec 1,136 sec (1,147 sec) 2008-03-29 14:35:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK Μ2 1,136 sec 1,136 sec (1,147 sec) 2008-03-30 17:34:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 1,135 sec sec (1,146 sec) 2008-11-01 15:09:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI PROSTOCK Μ3 1,135 sec sec (1,146 sec) 2008-11-02 13:02:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 1,135 sec 1,137 sec (1,146 sec) 2009-04-11 17:58:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 1,134 sec 1,135 sec (1,145 sec) 2009-04-12 14:15:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL μ1 1,129 sec sec (1,140 sec) 2009-05-23 17:41:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 005 1,132 sec sec (1,143 sec) 2011-07-09 15:20:20 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011 ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 001 1,109 sec sec (1,120 sec) 2011-07-09 15:28:09 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 902 1,133 sec sec (1,144 sec) 2011-11-13 14:32:43 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK μ1 1,123 sec 1,131 sec (1,134 sec) 2012-09-23 15:38:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI PRO 1020 1,011 sec 1,018 sec (1,021 sec) 2013-05-18 13:52:11 N.R.
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,030 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo