Αγώνες Dragster - Drag Racing | Πανελλήνια Ρεκόρ - National Records (beta version) | Moto Open [1999], Moto Super Pro [2008] | 0 - 100m (sec).
  
CLASS NAME RACE DRIVER VEHICLE VEHICLE NUM 100T BACKUP (UP LIMIT) DATE TIME REC. TYPE
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PROSTOCK 1 4,011 sec 3,865 sec (4,051 sec) 2003-04-12 09:41:00 N.R.
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI MOTO MHXANIKH 11 3,791 sec sec (3,829 sec) 2003-04-13 09:44:00 Candidate
Moto Open [1999] 1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PROSTOCK 1 3,865 sec sec (3,904 sec) 2003-04-13 09:46:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI NITRO 1100 3K6 3,896 sec 3,921 sec (3,935 sec) 2003-06-29 11:26:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK 1K6 3,753 sec sec (3,791 sec) 2003-06-29 12:45:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI GABRIEL M1 3,850 sec 3,615 sec (3,889 sec) 2004-09-12 10:48:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ MOTO-HARRIS M12 3,724 sec sec (3,761 sec) 2004-09-12 12:20:00 Candidate
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI NITRO M7 3,554 sec 3,508 sec (3,590 sec) 2004-09-12 12:22:00 N.R.
Moto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI NITRO M7 3,508 sec sec (3,543 sec) 2004-09-12 15:37:00 Candidate
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ YAMAHA R1 TURBO M11 3,526 sec 3,537 sec (3,561 sec) 2004-11-20 16:45:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 3,453 sec 3,428 sec (3,488 sec) 2004-11-20 17:05:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 3,428 sec 3,453 sec (3,462 sec) 2004-11-21 11:02:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M1 3,423 sec 3,453 sec (3,457 sec) 2004-11-21 14:37:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 3,411 sec 3,390 sec (3,445 sec) 2005-05-15 12:55:00 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK M2 3,390 sec 3,411 sec (3,424 sec) 2005-05-15 14:36:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ2 3,340 sec sec (3,373 sec) 2005-09-10 16:32:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 3,365 sec 3,336 sec (3,399 sec) 2005-09-10 16:46:00 N.R.
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GABRIEL Μ1 3,336 sec 3,365 sec (3,369 sec) 2005-09-11 10:57:00 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SUZUKI 53 3,313 sec 3,247 sec (3,346 sec) 2005-10-15 14:57:52 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 3,295 sec 3,152 sec (3,328 sec) 2005-10-15 15:00:06 N.R.
Moto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI 57 3,152 sec 3,176 sec (3,184 sec) 2005-10-15 19:08:47 N.R.
Moto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 3,139 sec sec (3,170 sec) 2007-05-27 17:45:00 Candidate
Moto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ1 3,116 sec 3,146 sec (3,147 sec) 2007-09-02 11:45:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008 ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUZUKI PRO STOCK Μ4 3,092 sec sec (3,123 sec) 2008-10-05 12:34:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ SUZUKI KOENING μ4 3,059 sec sec (3,090 sec) 2010-10-02 14:04:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK μ2 3,094 sec sec (3,125 sec) 2010-10-02 18:15:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SUZUKI GS μ5 3,026 sec sec (3,056 sec) 2010-10-03 12:14:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK μ1 3,110 sec sec (3,141 sec) 2012-04-29 12:32:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK μ1 3,100 sec sec (3,131 sec) 2012-06-02 17:09:00 Candidate
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012 ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SUZUKI-PROSTOCK μ1 3,060 sec 3,086 sec (3,091 sec) 2012-09-23 15:38:00 N.R.
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ FUNNY BIKE 1300 1099 3,005 sec sec (3,035 sec) 2013-09-07 18:24:00 Candidate
 
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,039 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo